www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Measures Governments Can Use to Promote Free Software


From: Mert Gör
Subject: Re: [www-tr-comm] Measures Governments Can Use to Promote Free Software makalesine başlamak istiyorum
Date: Thu, 28 May 2020 05:54:49 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.8.0

Merhaba üzerinden zaman geçti açıklama yapmam gerekiyor diye düşündüm. Çeviri için talep geldi ve topluluk olarak çevirme gibi bir deneyim için çalışıyorum. Kamu kurumunda çalışan bir çalışma arkadaşım bu konuya ilgi duydu ayrıca kendi işi olan bir arkadaşım da bu konuya ilgi duydu. Bu sebeple kendilerinin de kontrolünü bekliyorum. Onların da emeği geçtiği için.

Teşekkürler , görüşmek üzere

On 5/6/20 7:53 PM, Mert Gör wrote:

Merhaba ,

Measures Governments Can Use to Promote Free Software makalesine başlamak istiyorum.

Teşekkürler


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]