www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] Big Tech Threats to Education and Society as a Whole - Çev


From: Emilia
Subject: [www-tr-comm] Big Tech Threats to Education and Society as a Whole - Çeviri
Date: Sun, 18 Dec 2022 15:33:25 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.6.0

Esenlikler, bu benim ilk çeviri denemem ve başladığımı bildirmek istedim. Eğer hata yaparsam lütfen kusuruma bakmayın. Bu sayfayı çeviren başka kimse yoksa ben çevirmek istiyorum. Ayrıca Türkçe çeviri grubuna katılmak için ne yapmam gerekli? Yardımcı olursanız çok sevinirim.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]