bug-bash
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Viestiänne ei voitu toimittaa / Your message ha s been rejected [0613132


From: helpdesk
Subject: Viestiänne ei voitu toimittaa / Your message ha s been rejected [0613132928792]
Date: Sun, 13 Jun 2004 13:29:50 +0300

Tästä osoitteesta lähetetty osoitteeseen  address@hidden on hylätty
Viestin lähettäjä voi olla väärennetty, joten hylätty viesti ei 
välttämättä ole lähtenyt teidän sähköpostistanne. Jos epäilette, että
lähettäjätiedot ovat väärennetyt, ei teidän tarvitse siitä erikseen
tähän viestiin vastaamalla tiedottaa.
Tunniste: 0613132928792
Hylkäyksen syyt viestin lopussa, jos hylkäyksen syy on ei sallittu
tiedostopääte, koittakaa lähettää tiedosto pakattuna esim. ZIP
tiedostona. Ajettavia ohjelmia ei toimiteta perille, koska
niin estetään uusien vielä tuntemattomien viruksien leviäminen
Jos olette varma, ettei tiedosto sisällä virusta, voi address@hidden
toimittaa viestin perille pyynnöstä. Vastaus tähän viestiin
riittää, jos kerrotte vastauksessa perustelut viestin toimittamiselle.


Email sent to:  address@hidden has been rejected
Sender may have been forged so the original message might have
originated from your own email account
Reasons for rejection at the end of this message. If the cause
for rejection is file extension please try to send the file
as ZIPped. Executable files are not delivered due to reason
that they might contain new and unknown viruses
If you are sure that the message doesn't contain any viruses
your message can be delivered to the recipient. Please request
a redelivery by replying to this message and stating your
reason for redelivery


ID: 0613132928792
Report Details 

AntiVirus Results...

File NAME/TYPE Scan Results
 MS-DOS executable (EXE)


0613132928792  from:address@hidden  to: address@hidden
END OF MESSAGE.

End.
.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]