grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/nb.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/nb.po,v
Date: Sat, 03 Nov 2007 04:03:06 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 07/11/03 04:02:56

Index: po/nb.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/nb.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- po/nb.po  18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.5
+++ po/nb.po  3 Nov 2007 04:02:55 -0000    1.6
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU grep 2.5g\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-01-22 14:39+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-02-13 23:59+0100\n"
 "Last-Translator: Eivind Tagseth <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmaal <address@hidden>\n"
@@ -57,8 +57,8 @@
 msgid "out of memory"
 msgstr "tomt for minne"
 
-#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
-#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+#: lib/obstack.c:471 src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103
+#: src/search.c:209 src/search.c:293
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "minnet oppbrukt"
 
@@ -66,48 +66,48 @@
 msgid "invalid context length argument"
 msgstr "ugyldig kontekstlengde"
 
-#: src/grep.c:479
+#: src/grep.c:475
 msgid "input is too large to count"
 msgstr "for mye inndata til å telle"
 
-#: src/grep.c:605
+#: src/grep.c:597
 msgid "writing output"
 msgstr "skriver utdata"
 
-#: src/grep.c:878
+#: src/grep.c:870
 #, c-format
 msgid "Binary file %s matches\n"
 msgstr "Binær fil %s samsvarer\n"
 
-#: src/grep.c:892
+#: src/grep.c:884
 msgid "(standard input)"
 msgstr "(standard inn)"
 
-#: src/grep.c:997
+#: src/grep.c:989
 #, c-format
 msgid "warning: %s: %s\n"
 msgstr "advarsel: %s: %s\n"
 
-#: src/grep.c:998
+#: src/grep.c:990
 msgid "recursive directory loop"
 msgstr "rekursiv katalog-løkke"
 
-#: src/grep.c:1046
+#: src/grep.c:1038
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
 msgstr "Bruk: %s [FLAGG]... MØNSTER [FIL]...\n"
 
-#: src/grep.c:1048
+#: src/grep.c:1040
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Prøv «%s --help» for mer informasjon.\n"
 
-#: src/grep.c:1053
+#: src/grep.c:1045
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
 msgstr "Bruk: %s [FLAGG]... MØNSTER [FIL] ...\n"
 
-#: src/grep.c:1054
+#: src/grep.c:1046
 #, c-format
 msgid ""
 "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
@@ -120,7 +120,7 @@
 "\n"
 "Regulært utvalg og fortolkning:\n"
 
-#: src/grep.c:1059
+#: src/grep.c:1051
 msgid ""
 " -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
 " -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
@@ -132,7 +132,7 @@
 " -G, --basic-regexp    MØNSTER er et grunnleggende regulært uttrykk\n"
 " -P, --perl-regexp     MØNSTER er et regulært uttrykk på Perl-format\n"
 
-#: src/grep.c:1064
+#: src/grep.c:1056
 msgid ""
 " -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
@@ -148,7 +148,7 @@
 " -x, --line-regexp     MØNSTER må stemme overens med hele linjer\n"
 " -z, --null-data      en datalinje slutter med en 0-byte, ikke 
linjeskift\n"
 
-#: src/grep.c:1071
+#: src/grep.c:1063
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -166,7 +166,7 @@
 "   --help        vis denne helpeteksten og avslutt\n"
 "   --mmap        bruk minne-mappet inndata hvis mulig\n"
 
-#: src/grep.c:1079
+#: src/grep.c:1071
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -225,7 +225,7 @@
 " -c, --count        bare skriv ut antall samsvarende linjer per FIL\n"
 " -Z, --null        skriv 0-byte etter FIL-navn\n"
 
-#: src/grep.c:1107
+#: src/grep.c:1099
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -258,45 +258,44 @@
 " -u, --unix-byte-offsets  rapporter posisjoner som om CRene ikke var der\n"
 "              (MSDOS)\n"
 
-#: src/grep.c:1124
-#, fuzzy
+#: src/grep.c:1116
 msgid ""
 "\n"
-"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+"Report bugs to <address@hidden>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Rapportér feil til <address@hidden>.\n"
 
-#: src/grep.c:1134
+#: src/grep.c:1126
 msgid "conflicting matchers specified"
 msgstr "motsigende søkeuttrykk spesifisert"
 
-#: src/grep.c:1376
+#: src/grep.c:1363
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "ukjent enhetmetode"
 
-#: src/grep.c:1443
+#: src/grep.c:1430
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "ukjent katalogmetode"
 
-#: src/grep.c:1510
+#: src/grep.c:1497
 msgid "invalid max count"
 msgstr "ugyldig maksantall"
 
-#: src/grep.c:1565
+#: src/grep.c:1551
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "ukjent binærfiltype"
 
-#: src/grep.c:1660
+#: src/grep.c:1646
 #, c-format
 msgid "%s (GNU grep) %s\n"
 msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
 
-#: src/grep.c:1662
+#: src/grep.c:1648
 msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 msgstr "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
 
-#: src/grep.c:1664
+#: src/grep.c:1650
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]