grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/sv.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/sv.po,v
Date: Sat, 03 Nov 2007 04:03:14 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 07/11/03 04:02:56

Index: po/sv.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/sv.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- po/sv.po  18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.26
+++ po/sv.po  3 Nov 2007 04:02:56 -0000    1.27
@@ -1,31 +1,33 @@
-# Swedish messages for GNU Grep version 2.5e
-# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Resare <address@hidden>, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
+# Swedish messages for GNU Grep version 2.5.3
+# Copyright (C) 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
 # Thomas Olsson <address@hidden>, 1996.
+# Daniel Resare <address@hidden>, 1998, 1999, 2000, 2001
+# Daniel Nylander <address@hidden>, 2006, 2007.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU grep 2.5.1\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-05-12 18:39+0200\n"
-"Last-Translator: Daniel Resare <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"
+"Project-Id-Version: grep 2.5.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-03 22:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-08-07 09:57+0100\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/search.c:689
+#: src/dfa.c:183 src/dfa.c:194 src/dfa.c:205 src/search.c:704
 msgid "Memory exhausted"
-msgstr "Minnet slut"
+msgstr "Minnet är slut"
 
-#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545
-#: src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001
-#: src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036
-#: src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:536 src/dfa.c:539 src/dfa.c:557 src/dfa.c:568 src/dfa.c:592
+#: src/dfa.c:651 src/dfa.c:656 src/dfa.c:669 src/dfa.c:670 src/dfa.c:1048
+#: src/dfa.c:1051 src/dfa.c:1075 src/dfa.c:1079 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1083
+#: src/dfa.c:1095 src/dfa.c:1096
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "Obalanserad ["
 
-#: src/dfa.c:741
+#: src/dfa.c:788
 msgid "Unfinished \\ escape"
 msgstr "Oavslutad \\-sekvens"
 
@@ -33,123 +35,134 @@
 #. {M} - exact count
 #. {M,} - minimum count, maximum is infinity
 #. {M,N} - M through N
-#: src/dfa.c:874 src/dfa.c:880 src/dfa.c:890 src/dfa.c:898 src/dfa.c:913
+#: src/dfa.c:921 src/dfa.c:927 src/dfa.c:937 src/dfa.c:945 src/dfa.c:960
 msgid "unfinished repeat count"
-msgstr "oavslutad repetitionsräknare"
+msgstr "oavslutad repetitionsräknare"
 
-#: src/dfa.c:887 src/dfa.c:904 src/dfa.c:912 src/dfa.c:916
+#: src/dfa.c:934 src/dfa.c:951 src/dfa.c:959 src/dfa.c:963
 msgid "malformed repeat count"
-msgstr "felformaterad repetionsräknare"
+msgstr "felformaterad repetionsräknare"
 
-#: src/dfa.c:1253
+#: src/dfa.c:1305
 msgid "Unbalanced ("
 msgstr "Obalanserad ("
 
-#: src/dfa.c:1378
+#: src/dfa.c:1430
 msgid "No syntax specified"
 msgstr "Ingen specificerad syntax"
 
-#: src/dfa.c:1386
+#: src/dfa.c:1438
 msgid "Unbalanced )"
 msgstr "Obalanserad )"
 
-#: src/dfa.c:2956
-msgid "out of memory"
-msgstr "minnet slut"
-
-#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
-#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+#: src/dfa.c:3008 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
+#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471
 msgid "memory exhausted"
-msgstr "minnet slut"
+msgstr "minnet är slut"
 
-#: src/grep.c:205
+#: src/grep.c:404
 msgid "invalid context length argument"
 msgstr "ogiltigt argument till -A, -B eller -C"
 
-#: src/grep.c:479
+#: src/grep.c:665
 msgid "input is too large to count"
-msgstr "det är för mycket indata för att räkna"
+msgstr "det är för mycket indata för att räkna"
 
-#: src/grep.c:605
+#: src/grep.c:927
 msgid "writing output"
 msgstr "skriver utdata"
 
-#: src/grep.c:878
+#: src/grep.c:1209
 #, c-format
 msgid "Binary file %s matches\n"
-msgstr "Binär fil %s matchar\n"
+msgstr "Binär fil %s matchar\n"
 
-#: src/grep.c:892
+#: src/grep.c:1223
 msgid "(standard input)"
 msgstr "(standard in)"
 
-#: src/grep.c:997
+#: src/grep.c:1355
 #, c-format
 msgid "warning: %s: %s\n"
 msgstr "varning: %s: %s\n"
 
-#: src/grep.c:998
+#: src/grep.c:1356
 msgid "recursive directory loop"
 msgstr "rekursiv katalogloop"
 
-#: src/grep.c:1046
+#: src/grep.c:1404 src/grep.c:1411
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
-msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... MÖNSTER [FIL]...\n"
+msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... MÖNSTER [FIL]...\n"
 
-#: src/grep.c:1048
+#: src/grep.c:1406
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
-msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"
+msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"
+
+#: src/grep.c:1412
+#, c-format
+msgid "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
+msgstr "Sök efter MÖNSTER i varje FIL eller standard in.\n"
 
-#: src/grep.c:1053
+#: src/grep.c:1415
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
-msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... MÖNSTER [FIL]...\n"
+msgid "PATTERN is an extended regular expression (ERE).\n"
+msgstr "MÖNSTER är ett utökat reguljärt uttryck (ERE).\n"
 
-#: src/grep.c:1054
+#: src/grep.c:1418
+#, c-format
+msgid "PATTERN is a set of newline-separated fixed strings.\n"
+msgstr "MÖNSTER är en uppsättning nyradsseparerade fasta strängar.\n"
+
+#: src/grep.c:1421
+#, c-format
+msgid "PATTERN is, by default, a basic regular expression (BRE).\n"
+msgstr "MÖNSTER är, som standard, ett enkelt reguljärt uttryck (BRE).\n"
+
+#: src/grep.c:1424
 #, c-format
 msgid ""
-"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
 "Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
 "\n"
 "Regexp selection and interpretation:\n"
 msgstr ""
-"Sök efter MÖNSTER i varje FIL eller standard in.\n"
-"Exempel: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
+"Exempel: %s -i \"hello world\" menu.h main.c\n"
 "\n"
-"Val och tolkning av reguljära uttryck:\n"
+"Val och tolkning av reguljära uttryck:\n"
 
-#: src/grep.c:1059
+#: src/grep.c:1429
+#, c-format
 msgid ""
-" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
-" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
-" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
+" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression (ERE)\n"
+" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated fixed 
strings\n"
+" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression (BRE)\n"
 " -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
 msgstr ""
-" -E, --extended-regexp   MÖNSTER är ett utökat reguljärt uttryck\n"
-" -F, --fixed-strings    MÖNSTER är ett antal strängar separerade med 
nyrad\n"
-" -G, --basic-regexp     MÖNSTER är ett enkelt reguljärt uttryck\n"
-" -P, --perl-regexp     MÖNSTER är ett reguljärt uttryck som i Perl\n"
+" -E, --extended-regexp   MÖNSTER är ett utökat reguljärt uttryck 
(ERE)\n"
+" -F, --fixed-strings    MÖNSTER är ett antal strängar separerade med 
nyrad\n"
+" -G, --basic-regexp     MÖNSTER är ett enkelt reguljärt uttryck 
(BRE)\n"
+" -P, --perl-regexp     MÖNSTER är ett reguljärt uttryck som i Perl\n"
 
-#: src/grep.c:1064
+#: src/grep.c:1436
+#, c-format
 msgid ""
-" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
+" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN for matching\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
 " -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
 " -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
 " -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
 " -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
 msgstr ""
-" -e, --regexp=MÖNSTER    använd MÖNSTER som ett reguljärt uttryck\n"
-" -f, --file=FIL       hämta MÖNSTER från FIL\n"
-" -i, --ignore-case     skilj ej på gemener och versaler\n"
-" -w, --word-regexp     tvinga MÖNSTER att endast matcha hela ord\n"
-" -x, --line-regexp     tvinga MÖNSTER att endast matcha hela rader\n"
-" -z, --null-data      en rad indata begränsas av en nolltecken, inte\n"
-"              av ett nyrad-tecken\n"
+" -e, --regexp=MÖNSTER    använd MÖNSTER som ett reguljärt uttryck\n"
+" -f, --file=FIL       hämta MÖNSTER från FIL\n"
+" -i, --ignore-case     skilj ej på gemener och versaler\n"
+" -w, --word-regexp     tvinga MÖNSTER att endast matcha hela ord\n"
+" -x, --line-regexp     tvinga MÖNSTER att endast matcha hela rader\n"
+" -z, --null-data      en datarad slutar i 0 byte, inte nyradstecken\n"
 
-#: src/grep.c:1071
+#: src/grep.c:1443
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -162,13 +175,14 @@
 "\n"
 "Diverse:\n"
 " -s, --no-messages     visa inga felmeddelanden\n"
-" -v, --invert-match    välj rader utan träffar\n"
+" -v, --invert-match    välj rader utan träffar\n"
 " -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
-"   --help        visa detta hjälpmeddelande och avsluta\n"
-"   --mmap        använd om möjligt minesmappning vid\n"
-"              läsning av indata.\n"
+"   --help        visa detta hjälpmeddelande och avsluta\n"
+"   --mmap        använd om möjligt minesmappning vid\n"
+"              läsning av indata.\n"
 
-#: src/grep.c:1079
+#: src/grep.c:1451
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -181,51 +195,57 @@
 "   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
 " -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
 " -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
-"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
-"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
+"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE;\n"
+"              TYPE is `binary', `text', or `without-match'\n"
 " -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
 " -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
-" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
-"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
-" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
-"              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
+" -d, --directories=ACTION how to handle directories;\n"
+"              ACTION is `read', `recurse', or `skip'\n"
+" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets;\n"
+"              ACTION is `read' or `skip'\n"
 " -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
-"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examined\n"
-"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skipped.\n"
-"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be 
skipped.\n"
-" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
-" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
-" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
+"   --include=FILE_PATTERN search only files that match FILE_PATTERN\n"
+"   --exclude=FILE_PATTERN skip files and directories matching 
FILE_PATTERN\n"
+"   --exclude-from=FILE  skip files matching any file pattern from FILE\n"
+"   --exclude-dir=PATTERN directories that match PATTERN will be skipped.\n"
+" -L, --files-without-match print only names of FILEs containing no match\n"
+" -l, --files-with-matches print only names of FILEs containing matches\n"
+" -c, --count        print only a count of matching lines per FILE\n"
+" -T, --initial-tab     make tabs line up (if needed)\n"
 " -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Styrning av utskrift:\n"
-" -m, --max-count=ANT    skriv bara ut ANT träffar\n"
+" -m, --max-count=NUM    skriv bara ut NUM träffar\n"
 " -b, --byte-offset     skriv position med visade rader\n"
 " -n, --line-number     skriv radnummer med visade rader\n"
-"   --line-buffered    töm utskriftsbuffer efter varje rad\n"
-" -H, --with-filename    skriv filnamn vid varje träff\n"
+"   --line-buffered    töm utskriftsbuffer efter varje rad\n"
+" -H, --with-filename    skriv filnamn vid varje träff\n"
 " -h, --no-filename     skriv inte filnamn vid varje visad rad\n"
-"   --label=ETIKETT    skriv ETIKETT som filnamn för standard in\n"
+"   --label=ETIKETT    skriv ut ETIKETT som filnamn för standard in\n"
+" -o, --only-matching    visa endast delen av en rad som matchar 
MÖNSTER\n"
 " -q, --quiet, --silent   undvik all normal utskrift\n"
-"   --binary-files=TYP  antag att binära filer är av TYP\n"
-"              TYP är \"binary\", \"text\" eller 
\"without-match\"\n"
+"   --binary-files=TYP  antag att binära filer är av TYP\n"
+"              TYP är \"binary\", \"text\" eller 
\"without-match\"\n"
 " -a, --text        motsvarar --binary-files=text\n"
 " -I            motsvarar --binary-files=without-match\n"
-" -d, --directories=ÅTGÄRD hur kataloger skall hanteras\n"
-"              ÅTGÄRD är \"read\", \"recurse\" eller \"skip\".\n"
-" -D, --devices=ÅTGÄRD   hur enheter, rör och sockets skall hanteras\n"
-"              ÅTGÄRD är \"read\" eller \"skip\"\n"
+" -d, --directories=ÅTGÄRD hur kataloger skall hanteras\n"
+"              ÅTGÄRD är \"read\", \"recurse\" eller 
\"skip\".\n"
+" -D, --devices=ÅTGÄRD   hur enheter hanteras, FIFO:er och uttag\n"
+"              ÅTGÄRD är \"read\" eller \"skip\"\n"
 " -R, -r, --recursive    motsvarar --directories=recurse\n"
-"   --include=MÖNSTER   filer som matchar MÖNSTER undersöks\n"
-"   --exclude=MÖNSTER   filer som matchar MÖNSTER hoppas över\n"
-"   --exclude-from=FIL  filer som matchar mönster i FIL hoppas över\n"
-" -L, --files-without-match skriv bara ut FILnamn utan träffar\n"
-" -l, --files-with-matches skriv bara ut FILnamn med träffar\n"
-" -c, --count        skriv för varje FIL bara ut antal träffade 
rader\n"
+"   --include=MÖNSTER   filer som matchar MÖNSTER undersöks\n"
+"   --exclude=MÖNSTER   filer som matchar MÖNSTER hoppas över\n"
+"   --exclude-from=FIL  filer som matchar mönster i FIL hoppas över\n"
+"   --exclude-dir=MÖNSTER kataloger som matchar MÖNSTER hoppas över.\n"
+" -L, --files-without-match skriv bara ut FILnamn utan träffar\n"
+" -l, --files-with-matches skriv bara ut FILnamn med träffar\n"
+" -c, --count        skriv för varje FIL bara ut antal träffade 
rader\n"
+" -T, --initial-tab     gör så tabulatorer radar upp (om det behövs)\n"
 " -Z, --null        skriv 0-byte efter FILnamn\n"
 
-#: src/grep.c:1107
+#: src/grep.c:1481
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -234,95 +254,140 @@
 " -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
 " -NUM           same as --context=NUM\n"
 "   --color[=WHEN],\n"
-"   --colour[=WHEN]    use markers to distinguish the matching string\n"
-"              WHEN may be `always', `never' or `auto'.\n"
+"   --colour[=WHEN]    use markers to highlight the matching strings;\n"
+"              WHEN is `always', `never', or `auto'\n"
 " -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
 " -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
 "\n"
-"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
-"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
-"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
-"and 2 if trouble.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Kontroll av sammanhang:\n"
-" -B, --before-context=ANTAL skriv ANTAL rader före träffad rad\n"
-" -A, --after-context=ANTAL  skriv ANTAL rader efter träffad rad\n"
-" -C, --context=ANTAL     skriv ANTAL rader runt träffad rad\n"
+" -B, --before-context=ANTAL skriv ANTAL rader före träffad rad\n"
+" -A, --after-context=ANTAL  skriv ANTAL rader efter träffad rad\n"
+" -C, --context=ANTAL     skriv ANTAL rader runt träffad rad\n"
 " -ANTAL           motsvarar --context=ANTAL\n"
-"   --color, --colour    använd markörer för att särskilja träff\n"
+"   --color[=NÄR],\n"
+"   --colour[=NÄR]    använd markörer för att särskilja träff\n"
+"              NÄR kan vara \"always\", \"never\" eller 
\"auto\".\n"
 " -U, --binary        ta inte bort CR-tecken vid radslut (MSDOS)\n"
-" -u, --unix-byte-offsets   skriv offset som om CR-tecken inte förekommit\n"
+" -u, --unix-byte-offsets   skriv offset som om CR-tecken inte 
förekommit\n"
 "\n"
+
+#: src/grep.c:1495
+#, c-format
+msgid "Invocation as `egrep' is deprecated; use `grep -E' instead.\n"
+msgstr "Körning som \"egrep\" är föråldrat; använd \"grep -E\" 
istället.\n"
+
+#: src/grep.c:1498
+#, c-format
+msgid "Invocation as `fgrep' is deprecated; use `grep -F' instead.\n"
+msgstr "Körning som \"fgrep\" är föråldrat; använd \"grep -F\" 
istället.\n"
+
+#: src/grep.c:1501
+#, c-format
+msgid ""
+"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
+"Direct invocation as either `egrep' or `fgrep' is deprecated.\n"
+msgstr ""
 "\"egrep\" betyder \"grep -E\". \"fgrep\" betyder \"grep -F\".\n"
-"Utan FIL, eller om FIL är -, läser programmet från standard in. Om färre än\n"
-"två FILer är angivna, sätts flaggan -h. Programmet returnerar 0 om något\n"
-"matchar, 1 om inget matchade och 2 om något fel uppstått.\n"
+"Direktanrop som antingen \"egrep\" eller \"fgrep\" är föråldrat.\n"
+
+#: src/grep.c:1505
+#, c-format
+msgid ""
+"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than two 
FILEs\n"
+"are given, assume -h. Exit status is 0 if any line was selected, 1 
otherwise;\n"
+"if any error occurs and -q was not given, the exit status is 2.\n"
+msgstr ""
+"Utan någon FIL eller när FIL är -, läs från standard in. Om mindre än 
två FILer\n"
+"anges, anta -h. Avslutningsstatus är 0 om någon rad valdes, annars 1;\n"
+"om något fel inträffar och -q inte angavs, är avslutningsstatusen 2.\n"
 
-#: src/grep.c:1124
-#, fuzzy
+#: src/grep.c:1509
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+"Report bugs to <%s>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Rapportera buggar till <address@hidden>.\n"
-"Skicka anmärkningar på översättningar till <address@hidden>\n"
+"Rapportera fel till <%s>.\n"
+"Skicka synpunkter på översättningen till <address@hidden>\n"
 
-#: src/grep.c:1134
+#: src/grep.c:1522
 msgid "conflicting matchers specified"
-msgstr "motstridiga söksträngar specificerade"
+msgstr "motstridiga söksträngar specificerade"
+
+#: src/grep.c:1715
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity needs a value (\"=...\"); 
skipped."
+msgstr "I GREP_COLORS=\"%s\", \"%s\"-kapaciteten behöver ett värde 
(\"=...\"); hoppades över."
+
+#: src/grep.c:1719
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity is boolean and cannot take a 
value (\"=%s\"); skipped."
+msgstr "I GREP_COLORS=\"%s\", \"%s\"-kapaciteten är boolesk och kan inte ta 
ett värde (\"=%s\"); hoppades över."
+
+#: src/grep.c:1727
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity %s."
+msgstr "I GREP_COLORS=\"%s\", \"%s\"-kapaciteten %s."
+
+#: src/grep.c:1750
+#, c-format
+msgid "Stopped processing of ill-formed GREP_COLORS=\"%s\" at remaining 
substring \"%s\"."
+msgstr "Stoppade behandling av felformulerad GREP_COLORS=\"%s\" på 
återstående understrängen \"%s\"."
 
-#: src/grep.c:1376
+#: src/grep.c:1883
 msgid "unknown devices method"
-msgstr "okänd metod gällande enheter"
+msgstr "metod för okända enheter"
 
-#: src/grep.c:1443
+#: src/grep.c:1956
 msgid "unknown directories method"
-msgstr "okänd metod gällande kataloger"
+msgstr "okänd metod gällande kataloger"
 
-#: src/grep.c:1510
+#: src/grep.c:2023
 msgid "invalid max count"
-msgstr "ogiltigt värde för antal träffar"
+msgstr "ogiltigt värde för antal träffar"
 
-#: src/grep.c:1565
+#: src/grep.c:2078
 msgid "unknown binary-files type"
-msgstr "okänd binärfiltyp"
+msgstr "okänd binärfiltyp"
 
-#: src/grep.c:1660
+#: src/grep.c:2182
 #, c-format
-msgid "%s (GNU grep) %s\n"
-msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
-
-#: src/grep.c:1662
-msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
-msgstr "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
+msgid "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
+msgstr "Copyright © 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
 
-#: src/grep.c:1664
+#: src/grep.c:2184
+#, c-format
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 msgstr ""
-"Detta program är fri programvara, se källkoden för kopieringsvilkor. Det\n"
-"finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
-"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
-
-#: src/search.c:606
-msgid "The -P option is not supported"
-msgstr "Flaggan -P stöds inte"
+"Det här är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
+"finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅ
GOT\n"
+"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
 
 #: src/search.c:619
+msgid "Support for the -P option is not compiled into this 
--disable-perl-regexp binary"
+msgstr "Stöd för flaggan -P är inte inbyggd i den här binären med 
--disable-perl-regexp"
+
+#: src/search.c:632
 msgid "The -P and -z options cannot be combined"
 msgstr "Flaggorna -P och -z kan inte kombineras"
 
+#: src/search.c:634
+msgid "The -P option only supports a single pattern"
+msgstr "Flaggan -P har endast stöd för ett mönster"
+
 #: lib/error.c:117
 msgid "Unknown system error"
-msgstr "Okänt systemfel"
+msgstr "Okänt systemfel"
 
 #: lib/getopt.c:675
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
+msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
 
 #: lib/getopt.c:700
 #, c-format
@@ -337,50 +402,50 @@
 #: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"
 
 #. --option
 #: lib/getopt.c:752
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
+msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
 
 #. +option or -option
 #: lib/getopt.c:756
 #, c-format
 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
+msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
 
 #. 1003.2 specifies the format of this message.
 #: lib/getopt.c:782
 #, c-format
 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"
+msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"
 
 #: lib/getopt.c:785
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"
+msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"
 
 #. 1003.2 specifies the format of this message.
 #: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
 #, c-format
 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: flagga behöver ett argument -- %c\n"
+msgstr "%s: flagga behöver ett argument -- %c\n"
 
 #: lib/getopt.c:862
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"
+msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"
 
 #: lib/getopt.c:880
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tillåter inget argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tillåter inget argument\n"
 
-# Då det skulle krävas att spara hela filen i UTF-8 för att kunna göra
-# detta rätt, känns det inte värt det. Speciellt eftersom funktionen
-# inte används i grep
+# Då det skulle krävas att spara hela filen i UTF-8 för att kunna göra
+# detta rätt, känns det inte värt det. Speciellt eftersom funktionen
+# inte används i grep
 #
 #. Get translations for open and closing quotation marks.
 #.
@@ -403,3 +468,12 @@
 #: lib/quotearg.c:260
 msgid "'"
 msgstr "\""
+
+#~ msgid "out of memory"
+#~ msgstr "minnet slut"
+
+#~ msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
+#~ msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... MÖNSTER [FIL]...\n"
+
+#~ msgid "%s (GNU grep) %s\n"
+#~ msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]