grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/sl.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/sl.po,v
Date: Sat, 03 Nov 2007 04:03:12 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 07/11/03 04:02:56

Index: po/sl.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/sl.po,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- po/sl.po  18 Aug 2006 21:04:18 -0000   1.31
+++ po/sl.po  3 Nov 2007 04:02:56 -0000    1.32
@@ -1,141 +1,154 @@
-# -*- mode: po; coding: iso-latin-2 -*- Slovenian message catalogue for grep
-# Copyright (C) 1996, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
-# Primo¾ Peterlin <address@hidden>, 1996, 1999, 2000.
+# -*- mode: po; coding: utf-8; -*- Slovenian message catalogue for grep
+# Copyright (C) 1996, 1999, 2000, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# Primož Peterlin <address@hidden>, 1996, 1999, 2000, 2007.
 #
-# $Id: sl.po,v 1.31 2006/08/18 21:04:18 bero Exp $
+# $Id: sl.po,v 1.32 2007/11/03 04:02:56 taa Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU grep 2.5g\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-03-26 16:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-03-11 09:25+0100\n"
-"Last-Translator: Primo¾ Peterlin <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Slovenian <address@hidden>\n"
+"Project-Id-Version: GNU grep 2.5.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-03 22:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-10-16 14:16+0200\n"
+"Last-Translator: Primož Peterlin <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Slovenian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || 
n%100==4 ? 3 : 0);\n"
 
-#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/search.c:689
+#: src/dfa.c:183 src/dfa.c:194 src/dfa.c:205 src/search.c:704
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Pomnilnik porabljen"
 
-#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545
-#: src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001
-#: src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036
-#: src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:536 src/dfa.c:539 src/dfa.c:557 src/dfa.c:568 src/dfa.c:592
+#: src/dfa.c:651 src/dfa.c:656 src/dfa.c:669 src/dfa.c:670 src/dfa.c:1048
+#: src/dfa.c:1051 src/dfa.c:1075 src/dfa.c:1079 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1083
+#: src/dfa.c:1095 src/dfa.c:1096
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "Oklepaj [ brez zaklepaja"
 
-#: src/dfa.c:741
+#: src/dfa.c:788
 msgid "Unfinished \\ escape"
-msgstr "Nedokonèano ube¾no zaporedje \\"
+msgstr "Nedokončano ubežno zaporedje \\"
 
 #. Cases:
 #. {M} - exact count
 #. {M,} - minimum count, maximum is infinity
 #. {M,N} - M through N
-#: src/dfa.c:874 src/dfa.c:880 src/dfa.c:890 src/dfa.c:898 src/dfa.c:913
+#: src/dfa.c:921 src/dfa.c:927 src/dfa.c:937 src/dfa.c:945 src/dfa.c:960
 msgid "unfinished repeat count"
-msgstr "nedokonèano ¹tevilo ponovitev"
+msgstr "nedokončano število ponovitev"
 
-#: src/dfa.c:887 src/dfa.c:904 src/dfa.c:912 src/dfa.c:916
+#: src/dfa.c:934 src/dfa.c:951 src/dfa.c:959 src/dfa.c:963
 msgid "malformed repeat count"
-msgstr "slabo doloèeno ¹tevilo ponovitev"
+msgstr "slabo določeno število ponovitev"
 
-#: src/dfa.c:1253
+#: src/dfa.c:1305
 msgid "Unbalanced ("
-msgstr "Oklepaj ( brez zaklepaja"
+msgstr "Uklepaj ( brez zaklepaja"
 
-#: src/dfa.c:1378
+#: src/dfa.c:1430
 msgid "No syntax specified"
 msgstr "Skladnja ni podana"
 
-#: src/dfa.c:1386
+#: src/dfa.c:1438
 msgid "Unbalanced )"
-msgstr "Zaklepaj ) brez oklepaja"
+msgstr "Zaklepaj ) brez uklepaja"
 
-#: src/dfa.c:2956
-msgid "out of memory"
-msgstr "zmanjkalo pomnilnika"
-
-#: src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209
-#: src/search.c:293 lib/obstack.c:471
+#: src/dfa.c:3008 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
+#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "pomnilnik porabljen"
 
-#: src/grep.c:205
+#: src/grep.c:404
 msgid "invalid context length argument"
 msgstr "velikost konteksta ni veljavna"
 
-#: src/grep.c:479
+#: src/grep.c:665
 msgid "input is too large to count"
-msgstr "vhod je prevelik, da bi ga mogli pre¹teti"
+msgstr "vhod je prevelik, da bi ga mogli prešteti"
 
-#: src/grep.c:605
+#: src/grep.c:927
 msgid "writing output"
 msgstr "pisanje rezultatov"
 
-#: src/grep.c:878
+#: src/grep.c:1209
 #, c-format
 msgid "Binary file %s matches\n"
 msgstr "Binarna datoteka %s ustreza\n"
 
-#: src/grep.c:892
+#: src/grep.c:1223
 msgid "(standard input)"
 msgstr "(standardni vhod)"
 
-#: src/grep.c:997
+#: src/grep.c:1355
 #, c-format
 msgid "warning: %s: %s\n"
 msgstr "pozor: %s: %s\n"
 
-#: src/grep.c:998
+#: src/grep.c:1356
 msgid "recursive directory loop"
 msgstr "rekurzivna zanka imenikov"
 
-#: src/grep.c:1046
+#: src/grep.c:1404 src/grep.c:1411
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
 msgstr "Uporaba: %s [IZBIRA]... VZOREC [DATOTEKA]...\n"
 
-#: src/grep.c:1048
+#: src/grep.c:1406
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "Poskusite ,%s --help` za dodatna pojasnila.\n"
 
-#: src/grep.c:1053
+#: src/grep.c:1412
+#, c-format
+msgid "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
+msgstr "V DATOTEKI ali na standardnem vhodu iščemo VZOREC.\n"
+
+#: src/grep.c:1415
+#, c-format
+msgid "PATTERN is an extended regular expression (ERE).\n"
+msgstr "VZOREC je razširjeni regularni izraz (RRI).\n"
+
+#: src/grep.c:1418
+#, c-format
+msgid "PATTERN is a set of newline-separated fixed strings.\n"
+msgstr "VZOREC je množica nespremenljivih nizov, po eden v vrstici.\n"
+
+#: src/grep.c:1421
 #, c-format
-msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
-msgstr "Uporaba: %s [IZBIRA]... VZOREC [DATOTEKA] ...\n"
+msgid "PATTERN is, by default, a basic regular expression (BRE).\n"
+msgstr "VZOREC je privzeto osnovni regularni izraz (ORI).\n"
 
-#: src/grep.c:1054
+#: src/grep.c:1424
 #, c-format
 msgid ""
-"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
 "Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
 "\n"
 "Regexp selection and interpretation:\n"
 msgstr ""
-"V DATOTEKI ali na standardnem vhodu i¹èemo VZOREC.\n"
-"Primer: %s -i 'hello.*world' menu.h main.c\n"
+"Zgled: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
 "\n"
-"Izbira in tolmaèenje regularnih izrazov:\n"
+"Izbira in tolmačenje regularnih izrazov:\n"
 
-#: src/grep.c:1059
+#: src/grep.c:1429
+#, c-format
 msgid ""
-" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
-" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
-" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
+" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression (ERE)\n"
+" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated fixed 
strings\n"
+" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression (BRE)\n"
 " -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
 msgstr ""
-" -E, --extended-regexp   VZOREC je raz¹irjeni regularni izraz\n"
-" -F, --fixed-strings    VZOREC je mno¾ica nizov, vsak v svoji vrstici\n"
-" -G, --basic-regexp    VZOREC je osnovni regularni izraz\n"
-" -P, --perl-regexp     VZOREC je regularni izraz z raz¹iritvami perla\n"
+" -E, --extended-regexp   VZOREC je razširjeni regularni izraz (RRI)\n"
+" -F, --fixed-strings    VZOREC je množica nizov, vsak v svoji vrstici\n"
+" -G, --basic-regexp    VZOREC je osnovni regularni izraz (ORI)\n"
+" -P, --perl-regexp     VZOREC je regularni izraz z razširitvami perla\n"
 
-#: src/grep.c:1064
+#: src/grep.c:1436
+#, c-format
 msgid ""
-" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
+" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN for matching\n"
 " -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
 " -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
 " -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
@@ -144,13 +157,14 @@
 msgstr ""
 " -e, --regexp=VZOREC    uporabimo VZOREC kot regularni izraz\n"
 " -f, --file=DATOTEKA    VZOREC preberemo s podane DATOTEKE\n"
-" -i, --ignore-case     ne razlikujemo med velikimi in malimi èrkami\n"
-" -w, --word-regexp     iskanje uspe¹no le, èe je VZOREC cela beseda\n"
-" -x, --line-regexp     iskanje uspe¹no le, èe je VZOREC cela vrstica\n"
-" -z, --null-data      vrstica podatkov je konèana z znakom NUL, ne z\n"
+" -i, --ignore-case     ne razlikujemo med velikimi in malimi črkami\n"
+" -w, --word-regexp     iskanje uspešno le, če je VZOREC cela beseda\n"
+" -x, --line-regexp     iskanje uspešno le, če je VZOREC cela vrstica\n"
+" -z, --null-data      vrstica podatkov je končana z znakom NUL, ne z\n"
 "              znakom za skok v novo vrstico\n"
 
-#: src/grep.c:1071
+#: src/grep.c:1443
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Miscellaneous:\n"
@@ -162,13 +176,14 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Razno:\n"
-" -s, --no-messages     brez sporoèil o napakah\n"
+" -s, --no-messages     brez sporočil o napakah\n"
 " -v, --invert-match    komplement: vrstice, kjer ni VZORCA\n"
 " -V, --version       verzija programa\n"
-"   --help        ta pomoè\n"
-"   --mmap        èe je mo¾no, uporabi pomnilni¹ko preslikan vhod\n"
+"   --help        ta pomoč\n"
+"   --mmap        če je možno, uporabi pomnilniško preslikan 
vhod\n"
 
-#: src/grep.c:1079
+#: src/grep.c:1451
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Output control:\n"
@@ -181,34 +196,36 @@
 "   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
 " -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
 " -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
-"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
-"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
+"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE;\n"
+"              TYPE is `binary', `text', or `without-match'\n"
 " -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
 " -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
-" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
-"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
-" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
-"              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
+" -d, --directories=ACTION how to handle directories;\n"
+"              ACTION is `read', `recurse', or `skip'\n"
+" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets;\n"
+"              ACTION is `read' or `skip'\n"
 " -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
-"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examined\n"
-"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skipped.\n"
-"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be 
skipped.\n"
-" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
-" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
-" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
+"   --include=FILE_PATTERN search only files that match FILE_PATTERN\n"
+"   --exclude=FILE_PATTERN skip files and directories matching 
FILE_PATTERN\n"
+"   --exclude-from=FILE  skip files matching any file pattern from FILE\n"
+"   --exclude-dir=PATTERN directories that match PATTERN will be skipped.\n"
+" -L, --files-without-match print only names of FILEs containing no match\n"
+" -l, --files-with-matches print only names of FILEs containing matches\n"
+" -c, --count        print only a count of matching lines per FILE\n"
+" -T, --initial-tab     make tabs line up (if needed)\n"
 " -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Nadzor izhoda:\n"
-" -m, --max-count=©TEVILO  odnehamo, ko je dose¾eno ©TEVILO ujemanj\n"
+" -m, --max-count=ŠTEVILO  odnehamo, ko je doseženo ŠTEVILO ujemanj\n"
 " -b, --byte-offset     z izpisom odmika (v zlogih)\n"
-" -n, --line-number     z izpisom zaporedne ¹tevilke vrstice\n"
+" -n, --line-number     z izpisom zaporedne Å¡tevilke vrstice\n"
 "   --line-buffered    izhodni medpomnilnik izpraznimo vsako vrstico\n"
 " -H, --with-filename    z izpisom imena datoteke\n"
 " -h, --no-filename     brez izpisa imena datoteke\n"
 "   --label=OZNAKA    z navedeno OZNAKO, kadar beremo s standardnega 
vhoda\n"
 " -o, --only-matching    izpis samo dela vrstice z VZORCEM\n"
-" -q, --quiet, --silent   brez vsega obièajnega izpisa\n"
+" -q, --quiet, --silent   brez vsega običajnega izpisa\n"
 "   --binary-type=TIP   privzemi izbrani TIP binarne datoteke\n"
 "              TIP je lahko ,binary`, ,text` ali 
,without-match`\n"
 " -a, --text        isto kot --binary-type=text\n"
@@ -218,16 +235,19 @@
 " -D, --devices=DEJANJE   kako obravnavamo datoteke naprav\n"
 "              DEJANJE je lahko ,read` ali ,skip`\n"
 " -R, -r, --recursive    isto kot --directories=recurse\n"
-"   --include=VZOREC   prei¹èemo le datoteke, ki ustrezajo VZORCU\n"
+"   --include=VZOREC   preiščemo le datoteke, ki ustrezajo VZORCU\n"
 "   --exclude=VZOREC   izpustimo datoteke, ki ustrezajo VZORCU\n"
 "   --exclude-from=DATOTEKA izpustimo datoteke, ki ustrezajo vzorcu v 
DATOTEKI\n"
-" -L, --files-without-match le imena tistih DATOTEK, kjer VZORCA nismo 
na¹li\n"
-" -l, --files-with-matches le imena tistih DATOTEK, kjer smo VZOREC na¹li\n"
-" -c, --count        le skupno ¹tevilo vrstic v DATOTEKI, v katerih 
se\n"
+"   --exclude-dir=VZOREC izpustimo imenike, ki ustrezajo VZORCU\n"
+" -L, --files-without-match le imena tistih DATOTEK, kjer VZORCA nismo 
našli\n"
+" -l, --files-with-matches le imena tistih DATOTEK, kjer smo VZOREC našli\n"
+" -c, --count        le skupno Å¡tevilo vrstic v DATOTEKI, v katerih 
se\n"
 "              pojavi VZOREC\n"
-" -Z, --null        izpi¹i znak NUL za imenom DATOTEKE\n"
+" -T, --initial-tab     dodaj začetni tabulator (če je potrebno)\n"
+" -Z, --null        izpiši znak NUL za imenom DATOTEKE\n"
 
-#: src/grep.c:1107
+#: src/grep.c:1481
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Context control:\n"
@@ -236,90 +256,136 @@
 " -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
 " -NUM           same as --context=NUM\n"
 "   --color[=WHEN],\n"
-"   --colour[=WHEN]    use markers to distinguish the matching string\n"
-"              WHEN may be `always', `never' or `auto'.\n"
+"   --colour[=WHEN]    use markers to highlight the matching strings;\n"
+"              WHEN is `always', `never', or `auto'\n"
 " -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
 " -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
 "\n"
-"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
-"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
-"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
-"and 2 if trouble.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Nadzor nad kontekstom:\n"
-" -B, --before-context=©T  ©T vrstic konteksta pred vrstico z VZORCEM\n"
-" -A, --after-context=©T  ©T vrstic konteksta za vrstico z VZORCEM\n"
-" -C, --context[=©T]    ©T vrstic konteksta pred in za vrstico z 
VZORCEM\n"
-" -©T            isto kot --context=©T\n"
-"   --color, --colour   ujemajoèe nize barvno oznaèimo\n"
-" -U, --binary       ne pore¾emo znakov CR na koncu vrstic (MS-DOS)\n"
-" -u, --unix-byte-offsets  v odmikih ne ¹tejemo znakov CR (MS-DOS)\n"
+" -B, --before-context=Å T  Å T vrstic konteksta pred vrstico z VZORCEM\n"
+" -A, --after-context=Å T  Å T vrstic konteksta za vrstico z VZORCEM\n"
+" -C, --context[=Å T]    Å T vrstic konteksta pred in za vrstico z 
VZORCEM\n"
+" -Å T            isto kot --context=Å T\n"
+"   --color[=KDAJ],\n"
+"   --colour[=KDAJ]    ujemajoče nize barvno označimo; KDAJ je lahko\n"
+"              »always«, »never« ali »auto«\n"
+" -U, --binary       ne porežemo znakov CR na koncu vrstic (MS-DOS)\n"
+" -u, --unix-byte-offsets  v odmikih ne Å¡tejemo znakov CR (MS-DOS)\n"
 "\n"
-"Ukaz ,egrep` pomeni isto kot ,grep -E`, ,fgrep` pa isto kot ,grep -F`.\n"
-"Èe DATOTEKA ni podana ali pa je -, beremo s standardnega vhoda. Èe sta 
podani\n"
-"manj kot dve DATOTEKI, privzamemo izbiro -h. Izhodna koda je niè, èe smo 
VZOREC\n"
-"na¹li, ena, èe ga nismo, 2 pa pomeni skladenjsko ali sistemsko napako.\n"
 
-#: src/grep.c:1124
-#, fuzzy
+#: src/grep.c:1495
+#, c-format
+msgid "Invocation as `egrep' is deprecated; use `grep -E' instead.\n"
+msgstr "Raba ukaza »egrep« je odsvetovana; namesto njega uporabite »grep 
-E«.\n"
+
+#: src/grep.c:1498
+#, c-format
+msgid "Invocation as `fgrep' is deprecated; use `grep -F' instead.\n"
+msgstr "Raba ukaza »fgrep« je odsvetovana; namesto njega uporabite »grep 
-F«.\n"
+
+#: src/grep.c:1501
+#, c-format
+msgid ""
+"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
+"Direct invocation as either `egrep' or `fgrep' is deprecated.\n"
+msgstr ""
+"Ukaz »egrep« pomeni isto kot »grep -E«, »fgrep« pa isto kot »grep 
-F«.\n"
+"Neposredna raba ukazov »egrep« ali »fgrep« je odsvetovana.\n"
+
+#: src/grep.c:1505
+#, c-format
+msgid ""
+"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than two 
FILEs\n"
+"are given, assume -h. Exit status is 0 if any line was selected, 1 
otherwise;\n"
+"if any error occurs and -q was not given, the exit status is 2.\n"
+msgstr ""
+"Če DATOTEKA ni podana ali pa je »-«, beremo s standardnega vhoda. Če sta 
podani\n"
+"manj kot dve DATOTEKI, privzamemo izbiro -h. Izhodna koda je 0 ob vsaj eni\n"
+"vrstici zadetka, sicer pa 1; če ni bila podana izbira -q, program ob 
napaki\n"
+"vrne kodo 2.\n"
+
+#: src/grep.c:1509
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"Report bugs to <address@hidden>.\n"
+"Report bugs to <%s>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Morebitne napake v programu sporoèite na <address@hidden>.\n"
+"Napake v programu javite na <%s>.\n"
 
-# Sporoèilo se pojavi pri nedokumentirani izbiri -X
+# Sporočilo se pojavi pri nedokumentirani izbiri -X
 # grep.c:622 ->
 # opt = getopt(argc, argv, "0123456789A:B:CEFGVX:bce:f:hiLlnqsvwxy"
 # grep --help ->
 # usage: grep [-[[AB] ]<num>] [-[CEFGVchilnqsvwx]] [-[ef]] <expr> [<files...>]
-#: src/grep.c:1134
+#: src/grep.c:1522
 msgid "conflicting matchers specified"
 msgstr "podana navodila si nasprotujejo"
 
-#: src/grep.c:1376
+#: src/grep.c:1715
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity needs a value (\"=...\"); 
skipped."
+msgstr "Ignorirano: v GREP_COLORS=\"%s\" mora \"%s\" vsebovati vrednost 
(\"=...\")."
+
+#: src/grep.c:1719
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity is boolean and cannot take a 
value (\"=%s\"); skipped."
+msgstr "Ignorirano: v GREP_COLORS=\"%s\" je \"%s\" Boolova spremenljivka in ji 
ne moremo določiti vrednosti (\"=%s\")."
+
+#: src/grep.c:1727
+#, c-format
+msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity %s."
+msgstr "V GREP_COLORS=\"%s\", \"%s\" vsebuje %s."
+
+#: src/grep.c:1750
+#, c-format
+msgid "Stopped processing of ill-formed GREP_COLORS=\"%s\" at remaining 
substring \"%s\"."
+msgstr "Prekinjena obdelava slabo formuliranega določila GREP_COLORS=\"%s\" 
pri preostalem podnizu \"%s\"."
+
+#: src/grep.c:1883
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "neznana metoda datotek naprav"
 
-#: src/grep.c:1443
+#: src/grep.c:1956
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "neznana metoda imenikov"
 
-#: src/grep.c:1510
+#: src/grep.c:2023
 msgid "invalid max count"
-msgstr "neveljavno najveèje ¹tevilo"
+msgstr "neveljavno največje število"
 
-#: src/grep.c:1565
+#: src/grep.c:2078
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "neznan tip binarne datoteke"
 
-#: src/grep.c:1660
+#: src/grep.c:2182
 #, c-format
-msgid "%s (GNU grep) %s\n"
-msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
+msgid "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
+msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
 
-#: src/grep.c:1662
-msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
-msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-
-#: src/grep.c:1664
+#: src/grep.c:2184
+#, c-format
 msgid ""
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 msgstr ""
-"To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko uporabljate, 
razmno¾ujete\n"
-"in raz¹irjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA jamstva,\n"
+"To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko uporabljate, 
razmnožujete\n"
+"in razširjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA jamstva,\n"
 "niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO.\n"
 
-#: src/search.c:606
-msgid "The -P option is not supported"
-msgstr "Izbira -P ni podprta"
-
 #: src/search.c:619
+msgid "Support for the -P option is not compiled into this 
--disable-perl-regexp binary"
+msgstr "Podpora za izbiro -P ni bila vključena v ta prevedeni program 
(--disable-perl-regexp)"
+
+#: src/search.c:632
 msgid "The -P and -z options cannot be combined"
-msgstr "Izbiri -P in -z se med seboj izkljuèujeta"
+msgstr "Izbiri -P in -z se med seboj izključujeta"
+
+#: src/search.c:634
+msgid "The -P option only supports a single pattern"
+msgstr "Izbira -P podpira le en vzorec"
 
 #: lib/error.c:117
 msgid "Unknown system error"
@@ -406,6 +472,15 @@
 msgid "'"
 msgstr "`"
 
+#~ msgid "out of memory"
+#~ msgstr "zmanjkalo pomnilnika"
+
+#~ msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
+#~ msgstr "Uporaba: %s [IZBIRA]... VZOREC [DATOTEKA] ...\n"
+
+#~ msgid "%s (GNU grep) %s\n"
+#~ msgstr "%s (GNU grep) %s\n"
+
 #~ msgid "option %s"
 #~ msgstr "izbira %s"
 
@@ -413,7 +488,7 @@
 #~ msgstr " z argumentom %s"
 
 #~ msgid "digits occur in two different argv-elements.\n"
-#~ msgstr "¹tevke nastopajo pri dveh elementih ARGV.\n"
+#~ msgstr "Å¡tevke nastopajo pri dveh elementih ARGV.\n"
 
 #~ msgid "option %c\n"
 #~ msgstr "izbira %c\n"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]