grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/sv.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/sv.po,v
Date: Sun, 01 Feb 2009 03:11:12 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 09/02/01 03:11:07

Index: po/sv.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/sv.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- po/sv.po  3 Nov 2007 04:02:56 -0000    1.27
+++ po/sv.po  1 Feb 2009 03:11:06 -0000    1.28
@@ -1,33 +1,34 @@
-# Swedish messages for GNU Grep version 2.5.3
-# Copyright (C) 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# Swedish messages for GNU Grep version 2.5.4
+# Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the grep package.
 # Thomas Olsson <address@hidden>, 1996.
 # Daniel Resare <address@hidden>, 1998, 1999, 2000, 2001
-# Daniel Nylander <address@hidden>, 2006, 2007.
+# Daniel Nylander <address@hidden>, 2006, 2007, 2008, 2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: grep 2.5.3\n"
+"Project-Id-Version: grep 2.5.4-pre4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-03 22:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-08-07 09:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-01-23 01:15-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-01-23 18:36+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/dfa.c:183 src/dfa.c:194 src/dfa.c:205 src/search.c:704
+#: src/dfa.c:184 src/dfa.c:195 src/dfa.c:206 src/search.c:704 lib/regex.c:1344
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Minnet är slut"
 
-#: src/dfa.c:536 src/dfa.c:539 src/dfa.c:557 src/dfa.c:568 src/dfa.c:592
-#: src/dfa.c:651 src/dfa.c:656 src/dfa.c:669 src/dfa.c:670 src/dfa.c:1048
-#: src/dfa.c:1051 src/dfa.c:1075 src/dfa.c:1079 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1083
-#: src/dfa.c:1095 src/dfa.c:1096
+#: src/dfa.c:537 src/dfa.c:540 src/dfa.c:558 src/dfa.c:569 src/dfa.c:593
+#: src/dfa.c:652 src/dfa.c:657 src/dfa.c:670 src/dfa.c:671 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:1052 src/dfa.c:1076 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1081 src/dfa.c:1084
+#: src/dfa.c:1096 src/dfa.c:1097
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "Obalanserad ["
 
-#: src/dfa.c:788
+#: src/dfa.c:789
 msgid "Unfinished \\ escape"
 msgstr "Oavslutad \\-sekvens"
 
@@ -35,28 +36,30 @@
 #. {M} - exact count
 #. {M,} - minimum count, maximum is infinity
 #. {M,N} - M through N
-#: src/dfa.c:921 src/dfa.c:927 src/dfa.c:937 src/dfa.c:945 src/dfa.c:960
+#: src/dfa.c:922 src/dfa.c:928 src/dfa.c:938 src/dfa.c:946 src/dfa.c:961
 msgid "unfinished repeat count"
 msgstr "oavslutad repetitionsräknare"
 
-#: src/dfa.c:934 src/dfa.c:951 src/dfa.c:959 src/dfa.c:963
+#: src/dfa.c:935 src/dfa.c:952 src/dfa.c:960 src/dfa.c:964
 msgid "malformed repeat count"
 msgstr "felformaterad repetionsräknare"
 
-#: src/dfa.c:1305
+#: src/dfa.c:1306
 msgid "Unbalanced ("
 msgstr "Obalanserad ("
 
-#: src/dfa.c:1430
+#: src/dfa.c:1431
 msgid "No syntax specified"
 msgstr "Ingen specificerad syntax"
 
-#: src/dfa.c:1438
+#: src/dfa.c:1439
 msgid "Unbalanced )"
 msgstr "Obalanserad )"
 
-#: src/dfa.c:3008 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
-#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471
+#. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
+#. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
+#: src/dfa.c:3007 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
+#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471 lib/xmalloc.c:66
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "minnet är slut"
 
@@ -341,32 +344,30 @@
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "metod för okända enheter"
 
-#: src/grep.c:1956
+#: src/grep.c:1957
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "okänd metod gällande kataloger"
 
-#: src/grep.c:2023
+#: src/grep.c:2025
 msgid "invalid max count"
 msgstr "ogiltigt värde för antal träffar"
 
-#: src/grep.c:2078
+#: src/grep.c:2080
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "okänd binärfiltyp"
 
-#: src/grep.c:2182
-#, c-format
-msgid "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-msgstr "Copyright © 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-
 #: src/grep.c:2184
 #, c-format
 msgid ""
-"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"Det här är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
-"finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅ
GOT\n"
-"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
+"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
+"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+msgstr ""
+"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
+"Det här är fri programvara: du får ändra och distribuera den.\n"
+"Det finns INGEN GARANTI, så långt som tillåts enligt lag.\n"
 
 #: src/search.c:619
 msgid "Support for the -P option is not compiled into this 
--disable-perl-regexp binary"
@@ -380,10 +381,14 @@
 msgid "The -P option only supports a single pattern"
 msgstr "Flaggan -P har endast stöd för ett mönster"
 
-#: lib/error.c:117
+#: src/system.h:52 lib/error.c:117
 msgid "Unknown system error"
 msgstr "Okänt systemfel"
 
+#: lib/closeout.c:108
+msgid "write error"
+msgstr "skrivfel"
+
 #: lib/getopt.c:675
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
@@ -469,6 +474,85 @@
 msgid "'"
 msgstr "\""
 
+#: lib/regex.c:1308
+msgid "Success"
+msgstr "Lyckades"
+
+#: lib/regex.c:1311
+msgid "No match"
+msgstr "Ingen matchning"
+
+#: lib/regex.c:1314
+msgid "Invalid regular expression"
+msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck"
+
+#: lib/regex.c:1317
+msgid "Invalid collation character"
+msgstr "Ogiltigt sorteringstecken"
+
+#: lib/regex.c:1320
+msgid "Invalid character class name"
+msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"
+
+#: lib/regex.c:1323
+msgid "Trailing backslash"
+msgstr "Efterföljande omvänt snedstreck"
+
+#: lib/regex.c:1326
+msgid "Invalid back reference"
+msgstr "Ogiltig bakåtreferens"
+
+#: lib/regex.c:1329
+msgid "Unmatched [ or [^"
+msgstr "Omatchad [ eller [^"
+
+#: lib/regex.c:1332
+msgid "Unmatched ( or \\("
+msgstr "Omatchad ( eller \\("
+
+#: lib/regex.c:1335
+msgid "Unmatched \\{"
+msgstr "Omatchad \\{"
+
+#: lib/regex.c:1338
+msgid "Invalid content of \\{\\}"
+msgstr "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"
+
+#: lib/regex.c:1341
+msgid "Invalid range end"
+msgstr "Ogiltigt intervallslut"
+
+#: lib/regex.c:1347
+msgid "Invalid preceding regular expression"
+msgstr "Ogiltigt inledande reguljärt uttryck"
+
+#: lib/regex.c:1350
+msgid "Premature end of regular expression"
+msgstr "För tidigt slut på reguljärt uttryck"
+
+#: lib/regex.c:1353
+msgid "Regular expression too big"
+msgstr "Reguljärt uttryck är för stort"
+
+#: lib/regex.c:1356
+msgid "Unmatched ) or \\)"
+msgstr "Omatchad ) eller \\)"
+
+#: lib/regex.c:7583
+msgid "No previous regular expression"
+msgstr "Inget tidigare reguljärt uttryck"
+
+#~ msgid "Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
+#~ msgstr "Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is free software; see the source for copying conditions. There is 
NO\n"
+#~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Det här är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
+#~ "finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅ
GOT\n"
+#~ "SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
+
 #~ msgid "out of memory"
 #~ msgstr "minnet slut"
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]