grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/ga.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/ga.po,v
Date: Sun, 01 Feb 2009 03:11:09 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 09/02/01 03:11:07

Index: po/ga.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/ga.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/ga.po  3 Nov 2007 04:02:54 -0000    1.2
+++ po/ga.po  1 Feb 2009 03:11:05 -0000    1.3
@@ -1,31 +1,32 @@
 # Irish translations for grep.
 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
-# Kevin Patrick Scannell <address@hidden>, 2003, 2007.
+# This file is distributed under the same license as the grep package.
+# Kevin Patrick Scannell <address@hidden>, 2003, 2007, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: grep 2.5.3\n"
+"Project-Id-Version: grep 2.5.4-pre4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-03 22:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-08-04 15:48-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-01-23 01:15-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-01-24 15:48-0500\n"
 "Last-Translator: Kevin Scannell <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Irish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/dfa.c:183 src/dfa.c:194 src/dfa.c:205 src/search.c:704
+#: src/dfa.c:184 src/dfa.c:195 src/dfa.c:206 src/search.c:704 lib/regex.c:1344
 msgid "Memory exhausted"
 msgstr "Cuimhne ídithe"
 
-#: src/dfa.c:536 src/dfa.c:539 src/dfa.c:557 src/dfa.c:568 src/dfa.c:592
-#: src/dfa.c:651 src/dfa.c:656 src/dfa.c:669 src/dfa.c:670 src/dfa.c:1048
-#: src/dfa.c:1051 src/dfa.c:1075 src/dfa.c:1079 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1083
-#: src/dfa.c:1095 src/dfa.c:1096
+#: src/dfa.c:537 src/dfa.c:540 src/dfa.c:558 src/dfa.c:569 src/dfa.c:593
+#: src/dfa.c:652 src/dfa.c:657 src/dfa.c:670 src/dfa.c:671 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:1052 src/dfa.c:1076 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1081 src/dfa.c:1084
+#: src/dfa.c:1096 src/dfa.c:1097
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "[ corr"
 
 # FARF - KPS
-#: src/dfa.c:788
+#: src/dfa.c:789
 msgid "Unfinished \\ escape"
 msgstr "Seicheamh éalúcháin \\ gan chríochnú"
 
@@ -33,29 +34,31 @@
 #. {M} - exact count
 #. {M,} - minimum count, maximum is infinity
 #. {M,N} - M through N
-#: src/dfa.c:921 src/dfa.c:927 src/dfa.c:937 src/dfa.c:945 src/dfa.c:960
+#: src/dfa.c:922 src/dfa.c:928 src/dfa.c:938 src/dfa.c:946 src/dfa.c:961
 msgid "unfinished repeat count"
 msgstr "Tá líon na hathráite neamhiomlán"
 
 # more precisely, "the string indicating the repeat count" is malformed -- KPS
-#: src/dfa.c:934 src/dfa.c:951 src/dfa.c:959 src/dfa.c:963
+#: src/dfa.c:935 src/dfa.c:952 src/dfa.c:960 src/dfa.c:964
 msgid "malformed repeat count"
 msgstr "Tá líon na hathráite míchumtha"
 
-#: src/dfa.c:1305
+#: src/dfa.c:1306
 msgid "Unbalanced ("
 msgstr "( corr"
 
-#: src/dfa.c:1430
+#: src/dfa.c:1431
 msgid "No syntax specified"
 msgstr "Níor sonraíodh aon chomhréir"
 
-#: src/dfa.c:1438
+#: src/dfa.c:1439
 msgid "Unbalanced )"
 msgstr ") corr"
 
-#: src/dfa.c:3008 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
-#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471
+#. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
+#. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
+#: src/dfa.c:3007 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
+#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471 lib/xmalloc.c:66
 msgid "memory exhausted"
 msgstr "cuimhne ídithe"
 
@@ -79,7 +82,7 @@
 
 #: src/grep.c:1223
 msgid "(standard input)"
-msgstr "(ionchur caighdeánach)"
+msgstr "(gnáth-ionchur)"
 
 #: src/grep.c:1355
 #, c-format
@@ -103,7 +106,7 @@
 #: src/grep.c:1412
 #, c-format
 msgid "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
-msgstr "Déan cuardach ar PATRÚN i ngach COMHAD nó san ionchur caighdeánach.\n"
+msgstr "Déan cuardach ar PATRÚN i ngach COMHAD nó sa ghnáth-ionchur.\n"
 
 #: src/grep.c:1415
 #, c-format
@@ -154,7 +157,7 @@
 " -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
 " -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
 msgstr ""
-" -e, --regexp=PATRÚN    úsáid PATRÚN le haghaidh meaitseála\n"
+" -e, --regexp=PATRÚN    déan cuardach ar PATRÚN\n"
 " -f, --file=COMHAD     faigh PATRÚN as COMHAD\n"
 " -i, --ignore-case     déan neamhaird de chás na litreacha\n"
 " -w, --word-regexp     meaitseálann PATRÚN focail iomlána amháin\n"
@@ -223,7 +226,7 @@
 "   --line-buffered    déan sruthlú an aschuir i ndiaidh gach líne\n"
 " -H, --with-filename    taispeáin ainm comhaid le línte comhoiriúnacha\n"
 " -h, --no-filename     ná taispeáin ainmneacha comhad\n"
-"   --label=LIPÉAD    tá LIPÉAD ainm comhaid don ionchur caighdeánach\n"
+"   --label=LIPÉAD    úsáid LIPÉAD mar ainm ar an ngnáth-ionchur\n"
 " -o, --only-matching    ná taispeáin ach an teaghrán comhoiriúnach\n"
 " -q, --quiet, --silent   múch an gnáth-aschur\n"
 "   --binary-files=CINEÁL glac le comhaid dhénártha mar CINEÁL;\n"
@@ -346,32 +349,30 @@
 msgid "unknown devices method"
 msgstr "modh anaithnid gléasanna"
 
-#: src/grep.c:1956
+#: src/grep.c:1957
 msgid "unknown directories method"
 msgstr "modh anaithnid comhadlann"
 
-#: src/grep.c:2023
+#: src/grep.c:2025
 msgid "invalid max count"
 msgstr "uasmhéid neamhbhailí"
 
-#: src/grep.c:2078
+#: src/grep.c:2080
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "cineál anaithnid de chomhad dénártha"
 
-#: src/grep.c:2182
-#, c-format
-msgid "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-msgstr "Copyright © 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-
 #: src/grep.c:2184
 #, c-format
 msgid ""
-"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"Is saorbhogearra an ríomhchlár seo; féach ar an mbunchód le haghaidh\n"
-"coinníollacha cóipeála. Níl baránta ar bith ann; go fiú níl baránta ann\n"
-"d'INDÍOLTACHT nó FEILIÚNACHT D'FHEIDHM AR LEITH.\n"
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
+"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
+"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+msgstr ""
+"Cóipcheart © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Ceadúnas GPLv3+: GNU GPL leagan 3 nó níos nuaí 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
+"Is saorbhogearra é seo: ceadaítear duit é a athrú agus a athdháileadh.\n"
+"Níl baránta AR BITH ann, an oiread atá ceadaithe de réir dlí.\n"
 
 #: src/search.c:619
 msgid "Support for the -P option is not compiled into this 
--disable-perl-regexp binary"
@@ -385,10 +386,14 @@
 msgid "The -P option only supports a single pattern"
 msgstr "Ní thacaíonn rogha -P ach le patrún aonair"
 
-#: lib/error.c:117
+#: src/system.h:52 lib/error.c:117
 msgid "Unknown system error"
 msgstr "Earráid anaithnid chórais"
 
+#: lib/closeout.c:108
+msgid "write error"
+msgstr "earráid sa scríobh"
+
 #: lib/getopt.c:675
 #, c-format
 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
@@ -470,6 +475,85 @@
 msgid "'"
 msgstr "'"
 
+#: lib/regex.c:1308
+msgid "Success"
+msgstr "D'éirigh leis"
+
+#: lib/regex.c:1311
+msgid "No match"
+msgstr "Níl a leithéid ann"
+
+#: lib/regex.c:1314
+msgid "Invalid regular expression"
+msgstr "Slonn ionadaíochta neamhbhailí"
+
+#: lib/regex.c:1317
+msgid "Invalid collation character"
+msgstr "Carachtar neamhbhailí cóimheasa"
+
+#: lib/regex.c:1320
+msgid "Invalid character class name"
+msgstr "Ainm neamhbhailí ar aicme charachtar"
+
+#: lib/regex.c:1323
+msgid "Trailing backslash"
+msgstr "Cúlslais chun deiridh"
+
+#: lib/regex.c:1326
+msgid "Invalid back reference"
+msgstr "Cúltagairt neamhbhailí"
+
+#: lib/regex.c:1329
+msgid "Unmatched [ or [^"
+msgstr "[ nó [^ corr"
+
+#: lib/regex.c:1332
+msgid "Unmatched ( or \\("
+msgstr "( nó \\( corr"
+
+#: lib/regex.c:1335
+msgid "Unmatched \\{"
+msgstr "\\{ corr"
+
+#: lib/regex.c:1338
+msgid "Invalid content of \\{\\}"
+msgstr "Ábhar neamhbhailí idir \\{\\}"
+
+#: lib/regex.c:1341
+msgid "Invalid range end"
+msgstr "Deireadh raoin neamhbhailí"
+
+#: lib/regex.c:1347
+msgid "Invalid preceding regular expression"
+msgstr "Is neamhbhailí an slonn ionadaíochta roimhe seo"
+
+#: lib/regex.c:1350
+msgid "Premature end of regular expression"
+msgstr "Deireadh an tsloinn gan choinne"
+
+#: lib/regex.c:1353
+msgid "Regular expression too big"
+msgstr "Slonn ionadaíochta rómhór"
+
+#: lib/regex.c:1356
+msgid "Unmatched ) or \\)"
+msgstr ") nó \\) corr"
+
+#: lib/regex.c:7583
+msgid "No previous regular expression"
+msgstr "Níl aon slonn ionadaíochta roimhe seo"
+
+#~ msgid "Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
+#~ msgstr "Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is free software; see the source for copying conditions. There is 
NO\n"
+#~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Is saorbhogearra an ríomhchlár seo; féach ar an mbunchód le haghaidh\n"
+#~ "coinníollacha cóipeála. Níl baránta ar bith ann; go fiú níl baránta ann\n"
+#~ "d'INDÍOLTACHT nó FEILIÚNACHT D'FHEIDHM AR LEITH.\n"
+
 #~ msgid "out of memory"
 #~ msgstr "cuimhne ídithe"
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]