grub-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Arvioitavaksi dico-2.0.91.fi.po 3/4


From: Jorma Karvonen
Subject: Arvioitavaksi dico-2.0.91.fi.po 3/4
Date: Wed, 7 Jul 2010 12:06:21 +0300

#: dicod/config-lex.l:141
#, c-format
msgid "stray character %c"
msgstr "satunnaismerkki %c"

#: dicod/config-lex.l:143
#, c-format
msgid "stray character \\%03o"
msgstr "satunnaismerkki \\%03o"

#: dicod/config-lex.l:229
#, c-format
msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
msgstr "tuntematon koodinvaihtosekvenssi ’\\%c’"

#: dicod/config-lex.l:391
#: dicod/config-lex.l:422
msgid "cannot parse #line line"
msgstr "ei voi jäsentää #line-riviä"

#: dicod/config-lex.l:407
#: dicod/config-lex.l:424
msgid "invalid #line statement"
msgstr "virheellinen #line-lause"

#: dicod/config-lex.l:410
#: dicod/config-lex.l:427
msgid "malformed #line statement"
msgstr "vääränmuotoinen #line-lause"

#: dicod/auth.c:46
#: dicod/gsasl.c:190
msgid "failed to open user database"
msgstr "käyttäjätietokannan avaaminen epäonnistui"

#  argumentti on username
#: dicod/auth.c:51
#: dicod/gsasl.c:238
#: dicod/gsasl.c:273
#, c-format
msgid "failed to get password for `%s' from the database"
msgstr "salasanan hakeminen käyttäjänimelle ”%s” tietokannasta epäonnistui"

#: dicod/auth.c:55
#, c-format
msgid "no such user `%s'"
msgstr "tuntematon käyttäjä ”%s”"

#  argumentti on username
#: dicod/auth.c:61
#, c-format
msgid "authentication failed for `%s'"
msgstr "todennus epäonnistui käyttäjänimelle ”%s”"

#: dicod/main.c:123
#: dicod/main.c:139
#: dicod/main.c:206
#: dicod/main.c:232
#: dicod/main.c:275
#: dicod/main.c:310
#: dicod/main.c:353
#: dicod/main.c:506
#: dicod/main.c:559
#: dicod/main.c:577
#: dicod/main.c:602
#: dicod/main.c:725
#: dicod/main.c:857
#: dicod/main.c:893
#: dicod/main.c:915
msgid "Unexpected block statement"
msgstr "Odottamaton lohkolause"

#: dicod/main.c:159
msgid "ACL name must be a string"
msgstr "ACL-nimen on oltava merkkijono"

#: dicod/main.c:161
msgid "missing ACL name"
msgstr "puuttuva ACL-nimi"

#: dicod/main.c:167
#, c-format
msgid "redefinition of ACL %s"
msgstr "ACL %s -uudelleenmäärittely"

#: dicod/main.c:170
msgid "location of the previous definition"
msgstr "edellisen määrittelyn sijainti"

#  Näitä ei mielestäni pidä suomentaa ollenkaan
#: dicod/main.c:185
#: dicod/main.c:189
msgid "[all|authenticated|group <grp: list>] [from <addr: list>]"
msgstr "[all|authenticated|group <grp: list>] [from <addr: list>]"

#: dicod/main.c:186
msgid "Allow access"
msgstr "Salli pääsy"

#: dicod/main.c:190
msgid "Deny access"
msgstr "Kiellä pääsy"

#: dicod/main.c:210
#: dicod/main.c:607
msgid "expected scalar value"
msgstr "odottamaton skalaariarvo"

#: dicod/main.c:214
#, c-format
msgid "no such ACL: `%s'"
msgstr "tuntematon ACL: ”%s”"

#: dicod/main.c:237
#: dicod/main.c:315
#: dicod/main.c:357
#: dicod/main.c:511
#: dicod/main.c:581
msgid "expected scalar value but found list"
msgstr "odotettiin skalaariarvoa, mutta löytyi luettelo"

#: dicod/main.c:243
#, c-format
msgid "%s: no such user"
msgstr "%s: tuntematon käyttäjä"

#: dicod/main.c:289
#, c-format
msgid "%s: unknown group"
msgstr "%s: tuntematon ryhmä"

#: dicod/main.c:319
msgid "unknown mode"
msgstr "tuntematon tila"

#: dicod/main.c:364
msgid "unknown syslog facility"
msgstr "tuntematon syslog-apuneuvo"

#: dicod/main.c:393
#: dicod/main.c:470
msgid "tag must be a string"
msgstr "tunnisteen on oltava merkkijono"

#: dicod/main.c:395
msgid "missing tag"
msgstr "puuttuva tunniste"

#: dicod/main.c:412
#: dicod/main.c:489
msgid "invalid use of block statement"
msgstr "lohkolauseen virheellinen käyttö"

#: dicod/main.c:518
#: dicod/loader.c:105
#, c-format
msgid "cannot parse command line `%s'"
msgstr "ei voida jäsentää komentoriviä ”%s”"

#: dicod/main.c:526
#, c-format
msgid "%s: handler not declared"
msgstr "%s: käsittelijää ei oltu esitelty"

#: dicod/main.c:565
#, c-format
msgid "unknown capability: %s"
msgstr "tuntematon kapasiteetti: %s"

#: dicod/main.c:585
msgid "unknown strategy"
msgstr "tuntematon strategia"

#: dicod/main.c:612
#, c-format
msgid "cannot parse headers: %s"
msgstr "ei voi jäsentää otsakkeita: %s"

#: dicod/main.c:619
#, c-format
msgid "unknown encoding type: %s"
msgstr "tuntematon koodaustyyppi: %s"

#: dicod/main.c:626
msgid "Command line."
msgstr "Komentorivi."

#: dicod/main.c:632
msgid "word"
msgstr "sana"

#: dicod/main.c:632
msgid "Dictionary name (a single word)."
msgstr "Sanakirjanimi (yksittäinen sana)."

#: dicod/main.c:635
msgid "Short description, to be shown in reply to SHOW DB command."
msgstr "Lyhyt kuvaus, joka näytetään vastauksena SHOW DB -komentoon."

#: dicod/main.c:638
msgid "Full description of the database, to be shown in reply to SHOW
INFO command."
msgstr "Tietokannan täydellinen kuvaus, joka näytetään vastauksena
SHOW INFO -komentoon."

#: dicod/main.c:642
msgid "List of languages this database translates from."
msgstr "Luettelo kielistä, joista tässä tietokannassa käännetään."

#: dicod/main.c:645
msgid "List of languages this database translates to."
msgstr "Luettelo kielistä, joihin tässä tietokannassa käännetään."

#: dicod/main.c:647
#: dicod/main.c:770
#: dicod/main.c:773
#: dicod/main.c:1037
#: dicod/main.c:1039
#: dicod/main.c:1056
#: dicod/main.c:1075
#: dicod/main.c:1080
#: dicod/main.c:1098
#: dicod/main.c:1109
msgid "name"
msgstr "nimi"

#: dicod/main.c:647
msgid "Name of the handler for this database."
msgstr "Tämän tietokannan käsittelijän nimi."

#: dicod/main.c:649
#: dicod/main.c:1047
#: dicod/main.c:1116
#: dicod/main.c:1119
msgid "arg: acl"
msgstr "argumentti: acl"

#: dicod/main.c:650
msgid "ACL controlling visibility of this database"
msgstr "ACL ohjaa tämän tietokannan näkyvyyttä"

#: dicod/main.c:652
#: dicod/main.c:1044
#: dicod/main.c:1091
#: dicod/main.c:1094
msgid "text"
msgstr "teksti"

#: dicod/main.c:653
msgid "Additional MIME headers"
msgstr "Ylimääräisiä MIME-otsakkeita"

#: dicod/main.c:669
msgid "Password file or query."
msgstr "Salasanatiedosto tai kysely."

#: dicod/main.c:672
msgid "File containing user group information or a query to retrieve it."
msgstr "Tiedosto sisältää käyttäjäryhmätietoja tai kyselyjä niiden
noutamiseksi."

#: dicod/main.c:690
#: dicod/main.c:704
msgid "URL must be a string"
msgstr "Verkko-osoitteen on oltava merkkijono"

#: dicod/main.c:692
#: dicod/main.c:706
msgid "empty URL"
msgstr "tyhjä verkko-osoite"

#: dicod/main.c:729
msgid "Not enough arguments for alias"
msgstr "Aliakselle ei ole riittävästi argumentteja"

#: dicod/main.c:736
#, c-format
msgid "argument %d has wrong type"
msgstr "argumentti %d on väärää tyyppiä"

#: dicod/main.c:756
msgid "expected boolean value but found list"
msgstr "odotettiin boolean-arvoa, mutta löytyi luettelo"

#: dicod/main.c:764
#: dicod/main.c:767
msgid "mech: list"
msgstr "mekanismi: luettelo"

#: dicod/main.c:765
msgid "Disable SASL mechanisms listed in <mech>."
msgstr "Ota pois käytöstä SASL-mekanismit, jotka on lueteltu
luettelossa <mekanismi>."

#: dicod/main.c:768
msgid "Enable SASL mechanisms listed in <mech>."
msgstr "Ota käyttöön SASL-mekanismit, jotka on luetteloitu luettelossa
<mekanismi>."

#: dicod/main.c:771
msgid "Set service name for GSSAPI and Kerberos."
msgstr "Aseta palvelunimi GSSAPI:lle ja Kerberos-palvelimelle."

#: dicod/main.c:774
msgid "Set realm name for GSSAPI and Kerberos."
msgstr "Aseta realm-nimi GSSAPI:lle ja Kerberos-palvelimelle."

#: dicod/main.c:777
msgid "Define groups for anonymous users."
msgstr "Määritä ryhmiä anonyymeille käyttäjille."

#: dicod/main.c:816
msgid "Section name must be a string"
msgstr "Lohkonimen on oltava merkkijono"

#: dicod/main.c:818
msgid "missing section name"
msgstr "puuttuva lohkonimi"

#: dicod/main.c:842
msgid "Unexpected statement"
msgstr "Odottamaton lause"

#: dicod/main.c:903
msgid "expected list or string"
msgstr "odotettiin luetteloa tai merkkijonoa"

#: dicod/main.c:925
msgid "Expected number"
msgstr "Odotettiin numeroa"

#: dicod/main.c:996
msgid "arg: bool"
msgstr "argumentti: bool"

#: dicod/main.c:996
msgid "Deny all * and ! look ups"
msgstr "Kiellä kaikki * ja ! -haut"

#: dicod/main.c:999
msgid "cond"
msgstr "ehto"

#: dicod/main.c:999
msgid "Deny * and ! look-ups on these words."
msgstr "Kiellä * ja ! -haut näille sanoille."

#: dicod/main.c:1003
#: dicod/main.c:1008
#: dicod/main.c:1013
#: dicod/main.c:1018
#: dicod/main.c:1023
#: dicod/main.c:1028
msgid "len: number"
msgstr "pituus: numero"

#: dicod/main.c:1004
msgid "Deny * and ! look-ups on words with length < <len>."
msgstr "Kiellä * ja ! -haut sanoille, joiden pituus < <pituus>."

#: dicod/main.c:1009
msgid "Deny * and ! look-ups on words with length <= <len>."
msgstr "Kiellä *  ja ! -haut sanoille, joiden pituus <= <pituus>."

#: dicod/main.c:1014
msgid "Deny * and ! look-ups on words with length > <len>."
msgstr "Kiellä * ja ! -haut sanoille, joiden pituus > <pituus>."

#: dicod/main.c:1019
msgid "Deny * and ! look-ups on words with length >= <len>."
msgstr "Kiellä * ja ! -haut sanoille, joiden pituus >= <pituus>."

#: dicod/main.c:1024
msgid "Deny * and ! look-ups on words with length == <len>."
msgstr "Kiellä * ja ! -haut sanolle, joiden pituus == <pituus>."

#: dicod/main.c:1029
msgid "Deny * and ! look-ups on words with length != <len>."
msgstr "Kiellä * ja ! -haut sanoille, joiden pituus != <pituus>."

#: dicod/main.c:1037
msgid "Run with these user privileges."
msgstr "Suorita näillä käyttäjäoikeuksilla."

#: dicod/main.c:1040
msgid "Supplementary group to retain with the user privileges."
msgstr "Lisäryhmä käyttäjäoikeuksien säilyttämiseksi."

#: dicod/main.c:1042
msgid "arg: [daemon|inetd]"
msgstr "argumentti: [daemon|inetd]"

#: dicod/main.c:1042
msgid "Operation mode."
msgstr "Toimintatila."

#: dicod/main.c:1045
msgid "Server description to be shown in reply to SHOW SERVER command."
msgstr "Palvelinkuvaus, joka näytetään vastauksena SHOW SERVER-komennolle."

#: dicod/main.c:1048
msgid "Show system information if arg matches."
msgstr "Näytä järjestelmätiedot, jos argumentti täsmää."

#: dicod/main.c:1051
msgid "Enable identification check using AUTH protocol (RFC 1413)"
msgstr "Ota käyttöön tunnistustarkistus käyttäen
TODENNUS-yhteyskäytäntöä (RFC 1413)"

#: dicod/main.c:1053
msgid "val"
msgstr "arvo"

#: dicod/main.c:1054
msgid "Set timeout for AUTH I/O operations."
msgstr "Aseta aikavalvonta TODENNUS-siirräntätoimille."

#: dicod/main.c:1057
msgid "Name of the file containing the keys for decrypting AUTH replies."
msgstr "Sen tiedoston nimi, joka sisältää avaimet TODENNUS-vastausten
purkamiseen."

#: dicod/main.c:1060
msgid "Maximum number of children running simultaneously."
msgstr "Samanaikaisesti suoritettavien lapsiprosessien enimmäismäärä."

#: dicod/main.c:1062
msgid "Tag syslog diagnostics with this tag."
msgstr "Tunniste-syslog-dianostiikka tälle tunnisteelle."

#: dicod/main.c:1065
msgid "Set syslog facility. Arg is one of the following: user, daemon,
auth, authpriv, mail, cron, local0 through local7 (case-insensitive),
or a facility number."
msgstr "Aseta syslog-apuneuvot. Argumentti on yksi seuraavista: user,
daemon, auth, authpriv, mail, cron, local0 ... local7 (kirjainkoosta
riippuvia) tai apuneuvonumero."

#: dicod/main.c:1070
msgid "Prefix diagnostics messages with their severity."
msgstr "Liitä diagnostiikkaviestien eteen niiden vakavuus."

#: dicod/main.c:1072
msgid "fmt"
msgstr "fmt"

#: dicod/main.c:1073
msgid "Set format string for access log file."
msgstr "Aseta muotomerkkijono käyttölokitiedostolle."

#: dicod/main.c:1076
msgid "Set access log file name."
msgstr "Aseta käyttölokitiedostonimi."

#: dicod/main.c:1078
msgid "Log session transcript."
msgstr "Tee loki istuntokopiosta."

#: dicod/main.c:1081
msgid "Store PID of the master process in this file."
msgstr "Tallenna isäntäprosessin PID tässä tiedostossa."

#: dicod/main.c:1083
#: dicod/main.c:1086
msgid "seconds"
msgstr "sekuntia"

#: dicod/main.c:1084
msgid "Wait this number of seconds for all children to terminate."
msgstr "Odota tämä sekuntimäärä kaikkien lapsiprosessien päättymistä."

#: dicod/main.c:1087
msgid "Set inactivity timeout."
msgstr "Aseta joutilaisuusaikavalvonta."

#: dicod/main.c:1089
msgid "addr"
msgstr "osoite"

#: dicod/main.c:1089
msgid "Listen on these addresses."
msgstr "Kuuntele näitä osoitteita."

#: dicod/main.c:1092
msgid "Display this text in the initial 220 banner"
msgstr "Näytä tämä teksti alustavassa 220-banner-ilmoituksessa."

#: dicod/main.c:1095
msgid "Display this text in reply to the HELP command. If text begins
with a +, usual command summary is displayed before it."
msgstr "Näytä tämä teksti vastauksessa HELP-komentoon. Jos teksti
alkaa +-merkkillä, tavallinen komentoyhteenveto näytetään ennen sitä."

#: dicod/main.c:1098
msgid "Override the host name."
msgstr "Korvaa tietokonenimi."

#: dicod/main.c:1100
msgid "Request additional capabilities."
msgstr "Pyyntö lisäkapasiteetista."

#: dicod/main.c:1102
#: dicod/main.c:1105
msgid "path"
msgstr "polku"

#: dicod/main.c:1103
msgid "List of directories searched for database modules."
msgstr "Tietokantamoduulien hakuhakemistojen luettelo."

#: dicod/main.c:1106
msgid "List of directories searched for database modules prior to the
default module directory"
msgstr "Luettelo hakemistoista, joista etsitään tietokantamoduuleja
ennen oletusmoduulihakemistoa"

#: dicod/main.c:1110
msgid "Set the name of the default matching strategy."
msgstr "Aseta oletustäsmäysstrategian nimi."

#: dicod/main.c:1113
msgid "Provide timing information after successful completion of an operation."
msgstr "Tarjoaa ajastustietoja toiminnan onnistuneen toteutuksen jälkeen."

#: dicod/main.c:1117
msgid "Set ACL to control visibility of all databases."
msgstr "Aseta ACL ohjaamaan kaikkien tietokantojen näkyvyyttä."

#: dicod/main.c:1120
msgid "Apply this ACL to incoming connections."
msgstr "Sovella tämä ACL tuleville yhteyksille."

#: dicod/main.c:1122
msgid "Define a dictionary database."
msgstr "Määritä sanakirjatietokanta."

#: dicod/main.c:1125
#: dicod/main.c:1128
#: dicod/main.c:1134
#: dicod/main.c:1141
msgid "name: string"
msgstr "nimi: merkkijono"

#: dicod/main.c:1125
msgid "Load a module instance."
msgstr "Lataa moduuli-ilmentymä."

#: dicod/main.c:1128
msgid "Define an ACL."
msgstr "Määritä ACL."

#: dicod/main.c:1130
msgid "url: string"
msgstr "verkko-osoite: merkkijono"

#: dicod/main.c:1131
msgid "Define user database for authentication."
msgstr "Määritä käyttäjätietokanta todentamista varten."

#: dicod/main.c:1134
msgid "Define a command alias."
msgstr "Määritä komentoalias."

#: dicod/main.c:1138
msgid "Control SASL authentication."
msgstr "Ohjaa SASL-todennusta."

#: dicod/main.c:1142
msgid "Additional configuration for strategy <name>"
msgstr "Lisäasetukset strategialle <nimi>"

#: dicod/main.c:1151
msgid ""
"Configuration file structure for dicod.\n"
"For more information, use `info dico configuration'."
msgstr ""
"Asetustiedostorakenne ohjelmalle dicod.\n"
"Lisätietoja: käytä ”info dico configuration”."

#: cmdline.opt:32
msgid "FILE"
msgstr "TIEDOSTO"

#: cmdline.opt:32
msgid "Read this configuration file."
msgstr "Lue tämä asetustiedosto."

#: cmdline.opt:38
msgid "Operate in foreground."
msgstr "Toimi edustalla."

#: cmdline.opt:44
msgid "Output diagnostic to stderr."
msgstr "Tulosta diagnostiikkaviestit vakiovirheeseen."

#: cmdline.opt:50
msgid "Output diagnostic to syslog (default)."
msgstr "Tulosta diagnostiikkaviestit syslog-tiedostoon (oletus)."

#: cmdline.opt:56
msgid "Preprocess configuration file and exit"
msgstr "Esikäsittele asetustiedosto ja poistu"

#: cmdline.opt:62
msgid "PROG"
msgstr "OHJELMA"

#: cmdline.opt:62
msgid "Use PROG as a preprocessor for config file."
msgstr "Käytä OHJELMAa config-tiedoston esikäsittelijänä."

#: cmdline.opt:68
msgid "Do not use external preprocessor."
msgstr "Älä käytä ulkoista esikääntäjää."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]