help-guix
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: guix-a dokumentaro en Esperanto


From: Ludovic Courtès
Subject: Re: guix-a dokumentaro en Esperanto
Date: Wed, 17 Apr 2019 23:06:13 +0200
User-agent: Gnus/5.13 (Gnus v5.13) Emacs/26.2 (gnu/linux)

Konrad Hinsen <address@hidden> skribis:

> Laŭ mia scio nenia dokumentaro en Esperanto ekzistas. Sed ja troviĝas
> esperantistoj inter la Guix-istoj kaj Guix-umantoj. Eblas do esperi
> iaman pliboniĝon de la situacio.

Estas multaj Esperanto-parolantoj ĉi tie, iu devus traduki la manlibron!
:-)

  https://translationproject.org/domain/guix-manual.html

Ĝis,
Ludo'.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]