igraph-help
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[igraph] igraph compilation in RedHat Enterprise Linux


From: Dawid
Subject: [igraph] igraph compilation in RedHat Enterprise Linux
Date: Mon, 29 Oct 2018 12:23:06 +0000

Dear igraph developer and user,

 

we want to install igraph library in our analytic server working under RedHat Enterprise Linux. Our server has two environments (principally having exact the same configuration): testing and production. Due to various reasons we cannot compile igraph C library in the production environment where we want to use it. We can only compile it in the testing environment. What we want to do is to compile igraph from sources in testing environment and then move binaries to the production environment.

 

Does anybody of you know if this is possible, or even better, has any experience with such installation? We’ll be very grateful for any help/tips/suggestions.

 

Best regards,

 

Dawid Piątek
Senior Expert – Data Science
 

ING Bank Śląski S.A.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Poland

 Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, prawnie chronione, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem przesyłki lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości czy też zawartych w niej informacji przez osobę inną niż adresat jest niedozwolone i może skutkować odpowiedzialnością prawną.


---
The information in this electronic mail message is confidential, legally privileged, and only intended for the addressee. Should you receive this message by mistake, please contact the sender immediately. Any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited and illegal.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]