lilypond-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

muzieknotatie


From: karel van der leeuw
Subject: muzieknotatie
Date: Wed, 15 Oct 2008 23:39:21 +0000 (UTC)
User-agent: Loom/3.14 (http://gmane.org/)

beste mensen
ik ben karel van der leeuw en bouw en repareer trekharmonica's in utrecht
ook geef ik hierop muziekles
om de muziek voor trekzak te noteren gebruik ik een gewone notenbalk, met
daaronder een dubbelle balk.
op de onderste balk schrijf ik de nummers van de knopjes (die corresponderen 
met de noten op de notenbalk)op de eerste rij, op de bovenste balk op 
knopnummers op de tweede rij. als er niks bij staat moet de balg dicht geduwd, 
als er een accent bij staat moet worden getrokken
onder deze balken staan nog nummers voor de basknopen
ik heb geprobeerd een stukje muziek te kopieren en plakken maar dat lukt op
de een of andere manier niet mischien kan ik het als bijlage meesturen
met de confirm e-mail.
mijn vraag is : kan ik met jullie programma dit eenvoudig op de
computermaken momenteel schrijf ik alles nog met de hand op een
leeg gekopierde "tekening" van de notenbalken
groet karel

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]