lilypond-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: muzieknotatie


From: Thomas Bonte
Subject: Re: muzieknotatie
Date: Thu, 16 Oct 2008 02:00:31 -0700 (PDT)

Dag Karel,

Misschien kan je eerst MuseScore proberen: http://musescore.org/nl
Lilypond is een stap verder qua moeilijkheidsgraad.

Succes


karel van der leeuw wrote:
> 
> beste mensen
> ik ben karel van der leeuw en bouw en repareer trekharmonica's in utrecht
> ook geef ik hierop muziekles
> om de muziek voor trekzak te noteren gebruik ik een gewone notenbalk, met
> daaronder een dubbelle balk.
> op de onderste balk schrijf ik de nummers van de knopjes (die
> corresponderen 
> met de noten op de notenbalk)op de eerste rij, op de bovenste balk op 
> knopnummers op de tweede rij. als er niks bij staat moet de balg dicht
> geduwd, 
> als er een accent bij staat moet worden getrokken
> onder deze balken staan nog nummers voor de basknopen
> ik heb geprobeerd een stukje muziek te kopieren en plakken maar dat lukt
> op
> de een of andere manier niet mischien kan ik het als bijlage meesturen
> met de confirm e-mail.
> mijn vraag is : kan ik met jullie programma dit eenvoudig op de
> computermaken momenteel schrijf ik alles nog met de hand op een
> leeg gekopierde "tekening" van de notenbalken
> groet karel
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> lilypond-devel mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/lilypond-devel
> 
> 

-- 
View this message in context: 
http://www.nabble.com/muzieknotatie-tp20004596p20009751.html
Sent from the Gnu - Lilypond - Dev mailing list archive at Nabble.com.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]