lilypond-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

download versie 2.12


From: dirk van der eerden
Subject: download versie 2.12
Date: Sun, 29 Mar 2009 10:38:12 +0000 (UTC)
User-agent: Loom/3.14 (http://gmane.org/)

probeer 2.12 te installeren, maar krijg waarschuwing uitgever onbekend, geen 
digitale handtekening. Wordt geadviseerd niet te installeren.
Graag advies.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]