lilypond-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: download versie 2.12


From: Jan Nieuwenhuizen
Subject: Re: download versie 2.12
Date: Mon, 30 Mar 2009 10:26:29 +0200

Op zondag 29-03-2009 om 10:38 uur [tijdzone +0000], schreef dirk van der
eerden:

Hi Dirk,

[dit is een engelstalige lijst, kun je in het vervolg hier Engels 
praten?]

> probeer 2.12 te installeren, maar krijg waarschuwing uitgever onbekend, geen 
> digitale handtekening. Wordt geadviseerd niet te installeren.
> Graag advies.

wie geeft je dit advies?  welk programma geeft deze waarschuwing?  
welk besturingssysteem gebruik je?  waar heb je 2.12 gedownload?

ik geloof dat we downloads van lilypond.org gerust als veilig
kunnen beschouwen, maar Dirk heeft een punt: hoe controleert hij
[binary] downloads?

Groetjes,
Jan.

@translation
[this is an english list, can you please talk English here in the
future?]
> -- trying to install 2.12, but get warning publisher unknown, no
> digital signature.  Being advised not to install.
> Please advice.

who is giving you this advice?  what program gives this warning?
what operating system do you use?  where did you download 2.12?

I believe we can consider downloads from lilypond.org to be safe,
but Dirk does have a point: how does he verify [binary] downloads?

-- 
Jan Nieuwenhuizen <address@hidden> | GNU LilyPond - The music typesetter
http://www.xs4all.nl/~jantien       | http://www.lilypond.org

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]