lynx-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Lynx-dev] Lynx hangs


From: George Sigletos
Subject: [Lynx-dev] Lynx hangs
Date: Thu, 02 Aug 2007 14:07:58 +0200

I am not sure whether this is the correct address to send this, but lynx
"hangs" using the attached html page. 

I used with "lynx -dump -nolist <file>"

Er zijn in totaal 21 vacatures gevonden.

Vacatures 11 t/m 20 worden getoond

Klik op de functie omschrijving van de gewenste vacature, om de vacature in detail te bekijken.

Bedrijfsnaam

Functie omschrijving

Locatie

11- Van Dijk Employment Services

Adviseur planning

Utrecht

12- Van Dijk Employment Services

Medewerker beheer openbare ruimte

Regio Den Haag

13- Van Dijk Employment Services

Beheermedewerker civiele en cultuurtechniek

Regio Zoetermeer/Gouda

14- Van Dijk Employment Services

Projectleider waterbouwkundige en zuiveringtechnische infrastructuur

Regio Den Haag

15- Van Dijk Employment Services

Voorbereider kabels en leidingen

Rotterdam

16- Van Dijk Employment Services

Constructeur natte en droge infra

Regio Rotterdam

17- Van Dijk Employment Services

Cultuurtechnisch medewerker plan- en werkvoorbereiding

Randstad

18- Van Dijk Employment Services

Directievoerder UAV

Rotterdam

19- Van Dijk Employment Services

Projectleider uitvoering bodemsanering

Utrecht

20- Van Dijk Employment Services

Ontwerpleider civiel

Rotterdam


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]