www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.po


From: Michał Walenciak
Subject: [www-pl-discuss] philosophy/who-does-that-server-really-serve.pl.po
Date: Mon, 19 Jul 2010 18:40:23 +0200
User-agent: KMail/1.13.3 (Linux/2.6.34.1-kicer-2; KDE/4.4.3; x86_64; ; )

helloł :)

własnie wrzucilem plik jak w temacie do repo, prośba do osób z grupy 
Grupa "Cultural and Social Issues" / "Upholding Software Freedom"
o sprawdzenie (w tekscie jest kilka zdań nie przetlumaczonych lub są nie po 
polsku ;), takie pararagrafy są zaznaczone ).

pozdrawiam

-- 
Michał Walenciak
Kicer86 at gmail dot com
http://kicer.sileman.net.pl
gg: 3729519reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]