www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] schools.pl.po oczekuje recenzji


From: Sueroski
Subject: [www-pl-discuss] schools.pl.po oczekuje recenzji
Date: Tue, 06 Jul 2010 21:27:05 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100423 Thunderbird/3.0.4

Witam. Uaktualniłem artykuł schools.pl.po (uaktualniłem stylistykę artykułu w kilku miejscach). Więc:
plik philosophy/schools.pl.po - czeka na 2 recenzentów

Pozdrawiam,
Oskar "Sueroski" Gałecki
----------------------------------------------------------------------
Doladuj telefon przez Internet.
Sprawdz >>> http://linkint.pl/f2778

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]