www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] petycja przeciwko ACTA


From: Pawel K Szulczewski
Subject: Re: [www-pl-discuss] petycja przeciwko ACTA
Date: Wed, 18 Aug 2010 14:40:23 +0200
User-agent: Mutt/1.5.20 (2009-06-14)

On Wed, Aug 18, 2010 at 02:29:50PM +0200, Sueroski wrote:
> Tak przy okazji skoro jesteśmy przy działaniach FSF to przypomnę, że
> dziś jest Software Freedom Day.
Dziś? ,,30 days until Software Freedom Day (Sept 18th)''

-- 
Hodně zdraví

Pawel K. Szulczewski

email:  address@hidden
-----------------------------

The man who sets out to carry a cat by its tail learns something that
will always be useful and which never will grow dim or doubtful.
                -- Mark Twain.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]