www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] Wielkie litery


From: Mariusz Libera
Subject: [www-pl-discuss] Wielkie litery
Date: Sat, 21 Aug 2010 15:38:22 +0200

Taka wątpliwość mi się nasunęła, w starych tłumaczeniach nazwy takie jak Free Software Movement są tłumaczone na Ruch Wolnego Oprogramowania. Zostawiamy tak, czy zmieniamy na Ruch wolnego oprogramowania, podobnie jak to robimy z Free Softwere Foundation - Fundacja wolnego oprogramowania?

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]