www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-pl-discuss] zmiana licencji artykułów


From: Jan Owoc
Subject: [www-pl-discuss] zmiana licencji artykułów
Date: Thu, 14 Jul 2011 12:27:14 -0600

Witam,


Z dniem wczorajszym licencja, na której są udostępniane artykuły na
gnu.org uległa zmianie... w pewnym sensie.

Dotychczas był to tekst:
Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted
in any medium, provided this notice is preserved.

Ten tekst jest dość powszechny na stronach/w książkach anglojęzycznych
i raczej nie sprawiał kłopotu. W innych krajach/językach mogło być
niejasne. Nowy tekst brzmi:
This page is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs
3.0 United States License.

Jeśli się sprawdzi tekst prawny tej licencji, zezwala/zakazuje to samo.


Ponieważ dotyczyło to większość artykułów, każdy z Was dostał
przypuszczalnie kilka-kilkanaście maili o potrzebie aktualizacji.
Ponieważ jest to ten sam tekst powtórzony 100 razy, zrobiłem to
automatycznie. Jeśli w przyszłości będą potrzebne większe zmiany, a
mnie nie będzie, załączam compendium. Uruchamia się tak:
for i in `find www -name '*.pl.po'`
  do j=`echo $i | sed 's/.pl.po/.pot/g'`
  echo -n $i " : "
  msgattrib --no-fuzzy -o $i{.tmp,}
  msgmerge --previous -C compendium.pl.po -C $i -o $i{,.tmp} $j
  rm $i.tmp
done


Pozdrawiam,
Janek

P.S. Drużyna niemiecka leci pełną parą. W ostatnich dniach wzbiła się
na 3. miejsce:
1. fr : 197
2. pl : 97
3. de : 82
4. ca : 76
5. ru : 72
6. es : 72
7. ar : 66
8. bg : 41

Co robimy aby nie dać się dogonić?

Attachment: compendium.pl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]