www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] tłumaczenie równoległe " A Free Digital Society"


From: Paweł Różański
Subject: Re: [www-pl-discuss] tłumaczenie równoległe " A Free Digital Society"
Date: Mon, 12 Dec 2011 19:07:21 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.16) Gecko/20111110 Icedove/3.0.11

On 12.12.2011 17:45, Jan Owoc wrote:
2011/12/12 Tomasz Kozłowski<address@hidden>:
Tłumaczymy samodzielnie czy umawiamy się na sprint o danej godzinie?
Dzisiejszy wieczór akurat mi pasuje :-))

Artykuł raczej zbyt długi jak na sprint.

Już jest umieszczony, więc każdy tłumaczy ile/kiedy może. Możemy
spróbować np. do Świąt go umieścić w wersji końcowej a zrobić sobie
przerwę na Święta.

Można spróbować na 2-3 razy. ;-) Ja się zalogowałem i pojawię się dziś wieczorem, bardziej koło 21. Stawiam, że jeśli tego nie zrobimy w tym tygodniu, to przed Bożym Narodzeniem nie będzie chętnych - przygotowania itp. Poza tym, takie długie terminy są demotywujące, bo przecież "jeszcze czas". ;-)

Pozdrawiam,
Paweł



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]