www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] The GNU Project


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] The GNU Project
Date: Thu, 23 Oct 2008 09:39:15 +0200

On Fri, 2008-10-17 at 18:38 +0300, Sonmez Kartal wrote:
> "The GNU Project" ifadesini "GNU projesi" olarak çevirmek sanki biraz
> eksik anlamlı oluyor gibi geliyor.  "Proje GNU" ise, özgür yazılımı
> sağlamak için bir projenin varlığından bahsediyor, bana göre.  Fakat,
> "Proje GNU projesi" ile başlayan bir cümlede kulağa çok sade gelmiyor.
> 
> Siz neler düşünüyorsunuz?

Bence "GNU Projesi" çevirisi uygundur. Ne demeke istediğinizi biraz daha
detaylı olarak anlatabilir misiniz lütfen?

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]