www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] The GNU Project


From: Sönmez Kartal
Subject: Re: [www-tr-comm] The GNU Project
Date: Sun, 26 Oct 2008 01:49:36 +0300

GNU, özgür yazılım hareketinin amacına ulaşması için başlanılmış bir
proje.  "Proje GNU" ifadesinin, GNU'nun bir amaç için oluştuğunu
belirttiğini düşünüyorum.  Metinlerin asıllarında da bu düşüncemden
dolayı, bunu çevirilere de yansıtmalıyız diye düşündüm.  Bazı
cümleler, GNU'nun varlığının sebebini de işaret etmeli.

Çevirilere bakıp, bir kaç değişik öneri yapmaya çalışacağım.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]