www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] Measures Governments Can Use to Promote Free Software çevi


From: Mert Gör
Subject: [www-tr-comm] Measures Governments Can Use to Promote Free Software çevirisi
Date: Thu, 2 Jul 2020 20:04:20 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.10.0

Merhaba,

Çevirim ektedir. Bundan sonraki çeviri talebim :
https://www.gnu.org/education/remote-education-children-freedom-privacy-at-stake.html

Gözümden kaçan yerler olabilir. Ancak onaya sunmak istedim. Ben diye
konuşuyorum çünkü katılımcı arkadaşım iş yükü sebebiyle çekildi.


Teşekkürler Görüşmek üzere

Attachment: government-free-software.tr.po
Description: Text Data

Attachment: pEpkey.asc
Description: application/pgp-keys


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]