www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] Remote Education: My Children's Freedom and Privacy at Sta


From: Mert Gör
Subject: [www-tr-comm] Remote Education: My Children's Freedom and Privacy at Stake çevirisi son hali
Date: Fri, 17 Jul 2020 03:03:28 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.10.0

Merhaba,

Çevirim ektedir. Düzenlemelerinizi merak ediyorum. Fight kelimesini
savaş veya kavga olarak değil mücadele olarak çevirmeye çalıştım.

Bu arada GNU Education Takımıyla görüştüm ve yakında da ilgili şirket
sahibiyle görüşeceğim. Belki Jitsi konusunda yardımlaşabilirim
kendisiyle. Az önce denedim sanırım biraz düzenlenmiş bir Jitsi
kullanıyorlar FSF sürümü olabilir.

Teşekkürler görüşmek üzere kendinize iyi bakın

Attachment: remote-education-children-freedom-privacy-at-stake.tr.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]