lilypond-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Help in using polyphony


From: Hendrik
Subject: Help in using polyphony
Date: Wed, 2 Jun 2004 16:53:40 +0200

Hello,

I copied

 \relative c''
   \context Staff < \context Voice = VA { \voiceOne cis2 b }
    \context Voice = VB { \voiceThree b4 ais ~ ais4 gis4 }
    \context Voice = VC { \voiceTwo fis4~ fis4 f ~ f } >

from the on-line manual. But appending \score { \notes { and the
appropriate ending braces to it gives me the error message:
error: syntax error, unexpected CONTEXT, expecting NOTENAME_PITCH or
DRUM_PITCH or '>':
        \context Staff < \contex
                              t Voice = VA {
\voiceOne cis2 b }

followed by more messages about unexpected { braces.

What is wrong here?

Thanks, Hendrik
Hendrik Maryns
Fichtenweg 19 Zi. 9
D-72076 Tübingen
Deutschland/Duitsland
+491753353494 (Deutschland)
+32499342012 (België)

Interessante websites:
www.lieverleven.be  (waarom zou ik hier toch naar verwijzen...)
www.fuckforforest.com  Voor de gefrustreerde maar tegelijk idealistische
medemens
www.die-kunst-des-spickens.de  Spicken is inderdaad spieken...

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]