linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Linphone-developers] Missing DTMF fmtp in 200 Ok message


From: Jeroen van der Laan
Subject: [Linphone-developers] Missing DTMF fmtp in 200 Ok message
Date: Mon, 2 Nov 2020 12:21:01 +0000


We're interfacing with a PBX that requires that we send a reply to a telephone event. the telephone event has a fmtp with DTMF information as follows:

Session Description Protocol
    Session Description Protocol Version (v): 0
    Owner/Creator, Session Id (o): 123 8000 8000 IN IP4 192.168.178.18
        Owner Username: 123
        Session ID: 8000
        Session Version: 8000
        Owner Network Type: IN
        Owner Address Type: IP4
        Owner Address: 192.168.178.18
    Session Name (s): SIP Call
    Connection Information (c): IN IP4 192.168.178.18
        Connection Network Type: IN
        Connection Address Type: IP4
        Connection Address: 192.168.178.18
    Time Description, active time (t): 0 0
        Session Start Time: 0
        Session Stop Time: 0
    Media Description, name and address (m): audio 23840 RTP/AVP 0 8 101
        Media Type: audio
        Media Port: 23840
        Media Protocol: RTP/AVP
        Media Format: ITU-T G.711 PCMU
        Media Format: ITU-T G.711 PCMA
        Media Format: DynamicRTP-Type-101
    Media Attribute (a): sendrecv
    Media Attribute (a): rtpmap:0 PCMU/8000
        Media Attribute Fieldname: rtpmap
        Media Format: 0
        MIME Type: PCMU
        Sample Rate: 8000
    Media Attribute (a): ptime:20
        Media Attribute Fieldname: ptime
        Media Attribute Value: 20
    Media Attribute (a): rtpmap:8 PCMA/8000
        Media Attribute Fieldname: rtpmap
        Media Format: 8
        MIME Type: PCMA
        Sample Rate: 8000
    Media Attribute (a): rtpmap:101 telephone-event/8000
        Media Attribute Fieldname: rtpmap
        Media Format: 101
        MIME Type: telephone-event
        Sample Rate: 8000
    Media Attribute (a): fmtp:101 0-15
        Media Attribute Fieldname: fmtp
        Media Format: 101 [telephone-event]
        Media format specific parameters: 0-15
Linphone replies with the folowing SDP:

Session Description Protocol
    Session Description Protocol Version (v): 0
    Owner/Creator, Session Id (o): jeroen 1252 1740 IN IP4 192.168.178.21
        Owner Username: jeroen
        Session ID: 1252
        Session Version: 1740
        Owner Network Type: IN
        Owner Address Type: IP4
        Owner Address: 192.168.178.21
    Session Name (s): Talk
    Connection Information (c): IN IP4 192.168.178.21
        Connection Network Type: IN
        Connection Address Type: IP4
        Connection Address: 192.168.178.21
    Time Description, active time (t): 0 0
        Session Start Time: 0
        Session Stop Time: 0
    Media Description, name and address (m): audio 7078 RTP/AVP 0 8 101
        Media Type: audio
        Media Port: 7078
        Media Protocol: RTP/AVP
        Media Format: ITU-T G.711 PCMU
        Media Format: ITU-T G.711 PCMA
        Media Format: DynamicRTP-Type-101
    Media Attribute (a): rtpmap:101 telephone-event/8000
        Media Attribute Fieldname: rtpmap
        Media Format: 101
        MIME Type: telephone-event
        Sample Rate: 8000


There is no fmtp for the telephone-event. This limtis the use of rfc2833 DTMF. Is there a way to enable this?

Best regards,
Jeroen van der Laan
Uiteraard volgen ook wij de richtlijnen van het RIVM i.v.m. het Coronavirus. Wij werken zoveel mogelijk vanuit huis. Onze medewerkers kunnen u ook indien gewenst, via videobellen te woord staan.

Noodsysteem of uitbreiding nodig voor uw corona afdeling? Wij kunnen hier op uw verzoek snel in voorzien. U kunt contact opnemen met onze afdeling Service & Support WZT 0575-568108


Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.
Van Breda BV staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Voor informatie over Van Breda BV raadpleegt u www.vanbreda.nl.


This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this.
In view of the electronic nature of this communication, Van Breda BV is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt.
For information about Van Breda BV, please visit www.vanbreda.nl.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]