www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] NBSP; czyli niełamliwe spacje.


From: Daniel Oźminkowski
Subject: Re: [www-pl-discuss] NBSP; czyli niełamliwe spacje.
Date: Sun, 29 Aug 2010 16:44:03 +0200

> spacje nie w każdym edytorze są dobrze widoczne. Co sądzicie?

Wg mnie to zły pomysł ze względów stricte technicznych:
1. Dwie spacje łatwo wstawić nieumyślnie.
2. Trzeba pamiętać, że w CVS powinna być dostępna wersja finalna,
którą można łatwo sprawdzić i poprawić. Sprowadza się to do
utrzymywania dwóch gałęzi.
2a. Jeśli konwersję miałby dopiero robić committer (czyli wódz grupy),
to otrzymuje na głowę wszelkie problemy techniczne z powodu różnic
pomiędzy plikami źródłowymi i wynikowymi, jak również przed oficjalną
publikacją następuje problem weryfikacji wizualnej tłumaczenia.

Jeśli o mnie chodzi to obojętne. 

Co do sprawdzania czy wszystkie niełamliwe spacje są w dobrych miejscach to zautomatyzowałoby to jakieś wyrażenie regularne i zwykły sed? Nie nakładalibyśmy wtedy pracy na naszego i tak już zajętego koordynatora. My pracujemy na plikach bez nbsp, a Jan może sobie jakoś zorganizować uruchamianie skryptu przy każdym commitowaniu do głównego repozytorium.

plik.txt
"To jest zdanie w którym znajduje się miejsce do wstawienia niełamliwej spacji."
sed -e 's/w /w\&nbsp/' plik.txt
"To jest zdanie w&nbspktórym znajduje się miejsce do wstawienia niełamliwej spacji."


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]