www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-pl-discuss] NBSP; czyli niełamliwe spacje.


From: Michał Walenciak
Subject: Re: [www-pl-discuss] NBSP; czyli niełamliwe spacje.
Date: Sun, 29 Aug 2010 21:46:43 +0200
User-agent: KMail/1.13.3 (Linux/2.6.35-kicer-3; KDE/4.5.0; x86_64; ; )

On Sunday 29 of August 2010 16:44:03 Daniel Oźminkowski wrote:
> > > spacje nie w każdym edytorze są dobrze widoczne. Co sądzicie?
> > 
> > Wg mnie to zły pomysł ze względów stricte technicznych:
> > 1. Dwie spacje łatwo wstawić nieumyślnie.
> > 2. Trzeba pamiętać, że w CVS powinna być dostępna wersja finalna,
> > którą można łatwo sprawdzić i poprawić. Sprowadza się to do
> > utrzymywania dwóch gałęzi.
> > 2a. Jeśli konwersję miałby dopiero robić committer (czyli wódz grupy),
> > to otrzymuje na głowę wszelkie problemy techniczne z powodu różnic
> > pomiędzy plikami źródłowymi i wynikowymi, jak również przed oficjalną
> > publikacją następuje problem weryfikacji wizualnej tłumaczenia.
> 
> Jeśli o mnie chodzi to obojętne.
> 
> Co do sprawdzania czy wszystkie niełamliwe spacje są w dobrych miejscach to
> zautomatyzowałoby to jakieś wyrażenie regularne i zwykły sed? Nie
> nakładalibyśmy wtedy pracy na naszego i tak już zajętego koordynatora. My
> pracujemy na plikach bez nbsp, a Jan może sobie jakoś zorganizować
> uruchamianie skryptu przy każdym commitowaniu do głównego repozytorium.
> 
> plik.txt
> 
> "To jest zdanie w którym znajduje się miejsce do wstawienia niełamliwej
> spacji."
> 
> sed -e 's/w /w\&nbsp/' plik.txt

"s/ \(.\) / \1 /g" ;)


-- 
Michał Walenciak
gmail.com kicer86
http://kicer.sileman.net.pl
gg: 3729519reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]