www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Re: Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] Re: Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında
Date: Sat, 30 Aug 2008 15:59:21 +0200

On Sat, 2008-08-30 at 02:27 +0300, Firat Ozgul wrote:
> Selamlar,
> 
> Ayrıntılı cevap için teşekkür ederim. Gerekli işlemleri yapıp "SSH
> Public Key"i kaydettirdim. CVS'den depoya da erişebiliyorum. Acaba
> rica etsem ve eğer sizin için sakıncası yoksa gnu-linux-faq.tr adlı
> dosyanın PO'sunu depoya ekler misiniz?

gnu/gnu-linux-faq.tr.po www-tr/sources CVS'ye eklendi, eğer bu konuda
bir sorununuz varsa lütfen bana bildirin.

Lütfen PO dosyalarıyla çalışmak için hangi program(lar)ı kullanıyorsunuz
lütfen bana bilgi verebilir misiniz?

[...]

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]