www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Re: Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] Re: Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında
Date: Wed, 03 Sep 2008 12:08:05 +0200

On Wed, 2008-09-03 at 12:43 +0300, Firat Ozgul wrote:
> Teşekkürler. Anlaşılan bu konu uzun zamandan beri tartışılıyor, ama
> başka işler yüzünden sonuca bağlanamıyor. Liste arşivlerini
> karıştırmak isteyenler için büyük bir problem bu.... Umuyorum kısa
> zamanda gerekli ayarlar yapılabilir. 

Geçici bir çözüm olarak arşivleri bilgisayarınıza indirip "mutt" benzeri
bir program ile açıp okuyabilirsiniz.
> 
> İyi çalışmalar. 
> Fırat
> 
> 2008/9/3 Ali Servet Dönmez <address@hidden>
>     On Tue, 2008-09-02 at 16:39 +0300, Firat Ozgul wrote:
>     
>     [...]
>     
>     https://savannah.gnu.org/support/?106485
>     
>     --
>     
>     Ali Servet Dönmez <address@hidden>
>     
>     
>     _______________________________________________
>     www-tr-comm mailing list
>     address@hidden
>     http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
>     
> 
> 
> _______________________________________________
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]