www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-comm] microsoft-new-monopoly sayfası


From: Huseyin Oğuz Albayrak
Subject: [www-tr-comm] microsoft-new-monopoly sayfası
Date: Tue, 9 Sep 2008 07:14:36 +0300

Çeviriyi tamamlamış bulunuyorum, dili biraz ağırdı bazı ifadeleri doğru çevirememiş olabilirim :)
Herkese kolay gelsin.

Hüseyin Oğuz ALBAYRAK

Attachment: newmonopolyceviri.yazi
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]