www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] why-free.tr


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] why-free.tr
Date: Sun, 14 Sep 2008 15:45:11 +0200

On Sun, 2008-09-14 at 16:28 +0300, Sönmez Kartal wrote:
> http://www.belgeler.org/howto/neden-ozgur.html ile
> http://www.pittle.org/weblog/wp-content/uploads/2008/01/why-freetr.html
> 
> sayfalarındaki metinlerin içeriği tamamen aynı.

O halde lütfen siz gerektiği şekilde PO dosyasını düzenleyip CVS'ye
işledikten sonra "TRANSLATOR's CREDITS" bölümüne Sn. Sevinç'in adının da
eklenmesi gerektiğiyle ilgili bir not bırakın. Ben yayımlamadan önce
gerektiği gibi düzenlerim.

Teşekkürler,
Ali

> _______________________________________________
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]