lilypond-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

download


From: Tom Tulen
Subject: download
Date: Wed, 14 Nov 2001 21:57:38 +0100

Hallo,
mijn naam is Tom Tulen en ik ben fluitist en docent aan Scholen in de Kunst in Amersfoort. Ik hoorde van een tevreden gebruiker over dit programma en wil het graag uitproberen. Echter, ik snap geheel niet wat ik moet downloaden om het in gebruik te kunnen nemen, kunnen jullie me svp raad verschaffen? Bedankt, Tom.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]