lilypond-user
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: download


From: Han-Wen Nienhuys
Subject: Re: download
Date: Wed, 14 Nov 2001 22:54:34 +0100

address@hidden writes:
> > mijn naam is Tom Tulen en ik ben fluitist en docent aan Scholen in
> > de Kunst in Amersfoort. Ik hoorde van een tevreden gebruiker over
> > dit programma en wil het graag uitproberen. Echter, ik snap geheel
> > niet wat ik moet downloaden om het in gebruik te kunnen nemen,
> > kunnen jullie me svp raad verschaffen? Bedankt, Tom.
> 
> en haal setup.exe op. Als je dat programma draait, zou de rest zich
> vanzelf moeten wijzen.
> 
> Zie bij eventuele problemen:
> 
>   http://lilypond.org/wiki/?TroubleshootingWindows
> 
> Tussenhaakjes, over het algemeen wordt hier Engels gesproken, zodat
> (bijna) iedereen elkaar kan verstaan en helpen.

Just to chip in (in English), it's also custom not to post HTML
messages here. You can switch it off in outlook using
tools>option>send (click "Plain text"); within settings:

    Set Message format as MIME, set "Encode text using:" to None.
    Set Automatically wrap text at 70, and > is used to indent
    original text.

More info at http://helpdesk.rootsweb.com/help/html-off.html#OE

Thanks for trying LilyPond, I hope you like it.

Groetjes,

Han-Wen

-- 

Han-Wen Nienhuys  |  address@hidden  | http://www.cs.uu.nl/~hanwen/
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]