mozilla-nl-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Mozilla-nl-dev] Verbetering Nederlandse Firebird-vertaling


From: Martijn Ras
Subject: Re: [Mozilla-nl-dev] Verbetering Nederlandse Firebird-vertaling
Date: Sun, 04 Jan 2004 15:37:18 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; nl-NL; rv:1.6b) Gecko/20031210

Gelukkig 2004 allemaal!

Wegens familie omstandigheden ben ik er even tussenuit geweest, maar uit de discussie maak ik de volgende actiepunten op voor versie 1.6b:
vervang 'bladerprogramma' door "browser"
vervang 'opduikvenster' door "popup"
vervang 'ophalen' door "downloaden"

verwijder "koppeling" uit 'koppeling openen in nieuw venster'
gebruik "sneltoetsen" in plaats van 'toetsenbordsnelkoppelingen'

Webstek begint eindelijk meer en meer gebruikt te worden, je vindt het gewoon in de Van Dale, vandaar dat ik het voorlopig ongemoeid laat ookal lopen we dan iets voor op de massa.

Voorlopig wil ik "hulp" blijven gebruiken waar het origineel 'help' gebruikt. De Van Dale definieert het als volgt:

Help, I. zn. v. (m.), (gew.) hulp ...
Hulp, v. (m.), 1 de daad van het helpen, bijstand ...: hulp verlenen, ..., zoeken, vragen ...

In geval van nood schreeuw je weliswaar "Help!", maar omdat we hier niet met een noodsituatie ziten denk ik dat je om hulp vraagt als je er niet uitkomt, dus vindt je onder die knop de hulpbronnen die je kunnen helpen.

Mazzel,

Martijn.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]