www-nl-translators
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-nl-translators] edu-cases-india-irimpanam.nl v3


From: myrmidex
Subject: [Www-nl-translators] edu-cases-india-irimpanam.nl v3
Date: Sun, 17 Sep 2017 17:28:10 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.2.1

Dag Allemaal,

Bijgesloten vinden jullie de nieuwe versie van de tekst. Deze is gebaseerd op zeer nuttige input van Justin.

Wat ik heb meegenomen uit de feedback, en waar ik zeker op moet letten:

  • Het gebruik van Vlaamse woorden en uitspraken die niet in mooi Nederlands voorkomen. (Voor elkaar krijgen, engagement, ...)
  • Ik lijd aan de Engelse ziekte, nl. het apart zetten van twee zelfstandige naamwoorden terwijl we dit in onze taal samentrekken. B.v. hardware onderhoud i.p.v. hardware-onderhoud.
  • Bepaald jargon dat ik nog onder de knie zal moeten krijgen, zoals niet-vrije systemen (waar ik eerst merksystemen zette) of gebruik van een koppelteken bij Vrije Software-* (zoals Vrije Software-groep of -gemeenschap).
  • En gewoon stomme blunders die ik na meerdere malen erover te zijn gegaan nog niet opgemerkt had.

Ik doe mijn best om dit in de toekomst zo min mogelijk te laten voorvallen!

@Justin: Ik zie dat jij het einde ook vertaald hebt, wat ik zo overgenomen heb. Ik had dit in mijn versies vermeden omdat punt 8 van de de po-how-to handleiding aangaf deze best onvertaald te laten.


Bedankt voor de verbeteringen en nuttige input!


mvg,

Jochen

Attachment: edu-cases-india-irimpanam.nl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]