www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında
Date: Thu, 28 Aug 2008 15:41:10 +0200

On Thu, 2008-08-28 at 15:51 +0300, Firat Ozgul wrote:
> Sayın Ali Bey,
> 
> Şu makaleyle ilgilenmiştim:
> 
> http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html
> 
> Aslında çevirinin çoğu bitti sayılır. 

Anlıyorum, keşke daha önceden haberimiz olsaydı.
http://www.pittle.org/weblog/projects/g-nut sayfasında da
görebileceğiniz gibi (56. sırada) aynı sayfanın çevirisini Sn. Nursun
Balcı da yapmakta. Her ihtimale karşı onunla iletişime geçmek
isteyebilirsiniz: address@hidden
> 
> Biraz kendimden bahsedeyim:
> 
> Ben 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık
> Bölümü'nden mezun oldum. Mezun olmadan önce ve mezun olduktan sonra
> teknik çeviri bürolarında ve yayınevlerinde çevirmen olarak çalıştım.
> Beyaz Balina ve İş Bankası Yayınları'ndan çıkmış çeviri kitaplarım
> var. 
> 
> Uzun zamandır bir GNU/Linux kullanıcısıyım. Ayrıca şu anda
> Pardus-Linux.Org'un "istihza" takma adlı yöneticisiyim.
> Pardus-Linux.Org'un hem forum kısmında hem de Wiki bölümünde
> GNU/Linux'la ilgili teknik yazılarım yayınlandı. 
> 
> Pardus-Linux.Org'un kurduğu gayri resmi Pardus pisi paket deposunu
> yönetiyorum. Burada kendi hazırladığım pisi paketleri de bulunuyor. 
> 
> Bunun dışında, www.python.quotaless.com adresinde Python Programlama
> Dili ile ilgili öğretici yazılar hazırlıyorum. 
> 
> Dolayısıyla GNU/Linux ve bilgisayar konusunda belli bir bilgim var. 

www.gnu.org'u Türkçe'leştirmek de bize çok yardımcı olabileceğinizi
düşünüyorum. Şu anda temel olarak özgür yazılım, FSF, GNU/Linux, vb.
konularda teknik ve felsefik bilgisi olan, CVS ve PO (gettext) hakkında
bilgisi ve tecrübesi olan en az bir kişinin daha yardımına çok ihtiyacım
var.

CVS ve PO hakkında tecrübeniz yoksa da yalnızca
http://www.pittle.org/weblog/projects/g-nut sayfasında çevirisi ve dil
denetimi tamamlanmış çevirilerin teknik ve felsefik düzeyde
denetimlerini yapacak olursanız bu bize çok yardımcı olacaktır diye
düşünüyorum.

Lütfen CVS ve PO (gettext) araçlarıyla ilgili becerileriniz olup
olmadığınızı belirtmenizi rica ediyorum. Öyle düşünüyorum ki bu son
ikisi ile tecrübeniz yoksa bile, bizim www-tr projesinde kullandığımız
düzeye gelmeniz sizin çok zamanınızı almayacaktır.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez
> 
> Saygılarımla,
> 
> Fırat Özgül
> _______________________________________________
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]