www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Re: Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] Re: Gnu.Org'daki Makalelerin Çevirisi Hakkında
Date: Thu, 28 Aug 2008 23:08:58 +0200

On Thu, 2008-08-28 at 20:32 +0300, Firat Ozgul wrote:
[...]
> 
> "www-tr" listesine üye olmamı istemişsiniz, ama ben zaten bu listeye
> üye olduğumu zannediyorum... :) Acaba bilmediğim başka bir ilgili
> liste daha mı var. Eğer öyleyse ona da memnuniyetle üye olmak
> isterim. 

Sn. Özgül, kendini yanlış ya da eksik anlatmış olabilirim.
address@hidden mektuplaşma listesine üye olduğunuzu görüyorum,
bunun için teşekkür ederim. address@hidden mektuplaşma listesi
çalışma grubumuzun üyesi olsun olmasın herkesin katılabildiği bir
listedir.

Benim "www-tr" olarak asıl kastetmek istediğim savannah.gnu.org
üzerindeki resmi çeviri grubudur; şu adresden ulaşabilirsiniz:
https://savannah.gnu.org/projects/www-tr/.
> 
> Bu arada, gösterdiğiniz belgeler için teşekkürler. İncelemeye
> başladım. 

Rica ederim. Dediğim gibi zaman bulursam o belgeyi özetleyen, Türkçe bir
yazı yazmak düşüncesindeyim. Bu arada sormak istediğiniz herhangi birşey
varsa lütfen çekinmeyin.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez
> 
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]