www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] free-sw.tr.po dosyası


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] free-sw.tr.po dosyası
Date: Fri, 12 Sep 2008 11:49:56 +0200

On Thu, 2008-09-11 at 23:31 +0300, Sönmez Kartal wrote:
> free-sw.tr.po dosyasının düzenlenmesini tamamladım.

Bunu www'ye işlemeden önce söylemek istediğim birkaç şey var:

* Bazı çevirilerde fazladan '\n' karakteri (newline) koymuşsunuz,
bunları ben düzelttim, CVS'den çekebilirsiniz. Bundan sonra dikkat
etmenizi rica ediyorum.

* http://www.gnu.org/software/trans-coord/manual/gnun/gnun.html
sayfasını okudunuz mu? Özellikle
http://www.gnu.org/software/trans-coord/manual/gnun/gnun.html#Notes-Slot
bölümünü okumanızı rica ediyorum. CVS'ye işlediğiniz dosyada bir çeviri
eksik görünüyordu, nedeni budur.

* Adınızı "translator's credits"e ekledikten sonra </li> HTML etiketi
ile sonlandırmayı lütfen unutmayın.

* Çeviriyi PO haline getirirken özgün belge ile karşılaştırıyor musunuz
Sn. Kartal? Gözünüzden kaçmış olabilir diye söylüyorum

----------------------------------------------------------------------
msgid ""
"<q>Free software</q> is a matter of liberty, not price. To understand the "
"concept, you should think of <q>free</q> as in <q>free speech,</q> not as in "
"<q>free beer.</q>"
----------------------------------------------------------------------

çevirisine baktığınızda eksik olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni
Türkçe'de "özgür" sözcüğünde İngilizce'deki "free" sözcüğünde bulunan
özgür mü beleş mi gibi bir sorun olmamasıdır.

Yine de bu özgün metinde bulunan bir bilgiyi keyfimize göre kaldırıp
atabileceğimiz anlamına gelmiyor. Dolaisiyle sizden bu noktada
"TRANSLATOR'S NOTE" bölümünü nasıl kullandığıma dikkat etmenizi rica
ediyorum.

> why-free.tr.po dosyası üzerinde çalışmaya başlayacağım.

Tamam.

> Emacs kullananlar aşağıdaki fonksiyonunu .emacs dosyanıza ekleyip,
> kullanarak, ilgili .po dosyasının düzenlenmesi bittiği an, M-x
> cvs-commit-this-file veya C-c c t f tuşlamaları ile .po dosyasını
> depoya işleyebilirsiniz. Yalnız, bunun düzgün çalışabilmesi için
> anahtarınızın ssh-agent programına daha önceden tanıtılmış olması
> gerekiyor.
> 
> Şu anlık hemen işimi görmesi için yaptığımdan dolayı, öncelikle sadece
> çeviri tamamlandığında ve sadece CVS dizinini içeren bir dizindeki .po
> dosyasında işe yarayacaktır. Anahtarı ssh-agent programına
> tanıtılmamış anahtarları girilebilmesini de sağlayabilirim, isteyen
> olur ise...
> 
> Yazdığım kod daha kısa ya, iyi mi!
> 
> ;; Add your keys to the ssh-agent to prevent breaking this function
> 
> (defun cvs-commit-this-file ()
>  (interactive)
>  (shell-command (format
>         "cvs commit -m \"Çeviri tamamlandı. `date +%%d\\.%%m\\.%%Y`\" 
> %s"
>         (buffer-file-name))))
> 
> (global-set-key "\C-cctf" 'cvs-commit-this-file)

Ben kullanmıyorum, ama GNU/Emacs ile bu tür şeyleri yapmak için bkz.
http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Version-Control.html

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]