www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türk


From: T. E. KALAYCI
Subject: Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türkçe Karşılık
Date: Wed, 8 Jan 2020 08:58:44 +0100

Merhaba,

Her ne kadar Vikipedide "sahipli yazılım" olarak belirtilmiş olsa da
(tartışma sayfasında da eleştirilmiş olduğu halde), GNU sayfalarında
uzun bir süredir "özel mülk yazılım" [1] olarak çevriliyor bu terim.
"Proprietary" terimi, İngilizce [2] ve Türkçe sözlüklerde [3] dikkat
edilirse özel bir mülkiyetten söz eder, sahiplilik ilişkisini mülkiyet
ilişkisi üzerinden tarifler.Stallman başka bir anlam yüklemek istese
bile çeviriy buradan oluşturmamız gerekiyor.

Bu nedenle "özel mülk yazılım" dışında yeni bir karşılık gerektiğini
düşünmüyorum.

İyi günler,
Emre

[1] https://www.gnu.org/philosophy/categories.tr.html
[2] https://www.dictionary.com/browse/proprietary
[3] https://tureng.com/en/turkish-english/proprietary

Ergin ALTINTAŞ <address@hidden>, 3 Oca 2020 Cum, 11:34 tarihinde
şunu yazdı:
>
> Merhaba,
>
> "Dayatmacı yazılım" ifadesi bence maksadı ve manayı aşan bir ifade gibi 
> duruyor. Türkçede bu tarz yazılımlar için daha yaygın olan olan kullanım 
> şekli "sahipli yazılım" [*]dır. Yani sahibinin (siz olamadığınız için) 
> başkası olduğu ve dolayısyla kısıtlı şekilde kullanma hakkına sahip olasınz 
> da yazılım üzerinde esas söz hakkının başkasında olduğu yazılım türü.
>
> "sahipli yazılım" ifadesinin ne kadar eleştirel olduğunu sizin takdirinize 
> bırakıyorum ancak bence "lisanslı yazılım" ifadesinden daha doğru bir algı 
> oluşturmakta.
>
> Ergin.
>
> [*] https://www.wikiwand.com/tr/Sahipli_yaz%C4%B1l%C4%B1m
>
> --
> https://ergin.altintas.org
> https://www.siberguc.com
>
> 31.12.2019 16:45 tarihinde The FLOSS Information yazdı:
>
> Richard Stallman:
>
> The right concept is, software that deprives the users of freedom,
> software that subjugates them, software that gives someone else power
> over them.
>
> Bu anlamlara gelen Türkçe karşılığı, "proprietary software" terimi için 
> bulmamız gerekiyor. Türkçe karşılığın eleştiri içermesi gerekli. Ben şu anda 
> "dayatmacı yazılım" terimini öneriyorum. Türk ekibe sormam istendi.
>
> --
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
>
> --
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-commreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]