www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türk


From: Oguz Albayrak
Subject: Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türkçe Karşılık
Date: Thu, 9 Jan 2020 06:59:55 +0000

Benim burada biraz kafam karıştı.
Neyin tercümesini yapıyoruz?
"Authoritarian software"in karşılığı "Otoriter yazılım"
"Propriety software"in karşılığı "Özel mülk yazılım"
Çeviri yapılırken yazının orijinaline saygı duymak gerekiyor. Farklı anlamlara gelen kelimeler kullanırsak o kelimeyi kullanarak insanların kavramları birbirinden doğru şekilde ayırması zorlaşır. Ama öncelikle neyi çevirdiğimizden emin olmalıyız. Şu an maillerinize baktığımda üç konu görüyorum. Biri "Authoritarian software" nasıl çevirilmeli(1), biri "Propriety software" nasıl çevirilmeli(2), diğeri de http://liste.linux.org.tr/pipermail/linux-sohbet/2020-January/010979.html da geçen Richard Stallman 'zorbalık', 'köleleştirici' gibi kelimeler kullanmalı mı(3). İlk ikisi için fikrim yukarıda, üçüncüsü bir tercüme grubu olduğumuz için ilgi alanımız dışında kalıyor.

On Thu, Jan 9, 2020 at 2:41 AM The FLOSS Information <address@hidden> wrote:
> Merhaba,
>
> Her ne kadar Vikipedide "sahipli yazılım" olarak belirtilmiş olsa da
> (tartışma sayfasında da eleştirilmiş olduğu halde), GNU sayfalarında
> uzun bir süredir "özel mülk yazılım" [1] olarak çevriliyor bu terim.
> "Proprietary" terimi, İngilizce [2] ve Türkçe sözlüklerde [3] dikkat
> edilirse özel bir mülkiyetten söz eder, sahiplilik ilişkisini mülkiyet
> ilişkisi üzerinden tarifler.Stallman başka bir anlam yüklemek istese
> bile çeviriy buradan oluşturmamız gerekiyor.
>
> Bu nedenle "özel mülk yazılım" dışında yeni bir karşılık gerektiğini
> düşünmüyorum.
>
> İyi günler,
> Emre
>
> [1] https://www.gnu.org/philosophy/categories.tr.html
> [2] https://www.dictionary.com/browse/proprietary
> [3] https://tureng.com/en/turkish-english/proprietary

Bu sayfa için Türkçe karşılık eklenmesini istemiştim.

https://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html

Aslında "özel mülk yazılım" istenen bir terim değil. Israr edince kabul
edebileceklerinden emin değilim. Belki "özgür olmayan yazılım" olabilir
ama bence bu çok uzun.

Sanırım İngilizce olarak "authoritarian software" terimini beğendiler
ama Türkçe karşılığı konusunda biraz düşünmek gerekebilir. Ben "otoriter
yazılım" terimini Türkçe karşılık olarak düşünmüştüm ama başkası
"dayatmacı yazılım" terimini önerdi. Bence "dayatmacı yazılım" terimi
iyiydi ancak sanırım gücü pek yansıtmıyor. Bu yüzden "otoriter yazılım"
teriminin kabul edilmesi bence daha doğru olur.

Ek olarak sert bulduğunuz terimleri bir kişi beğendi.

http://liste.linux.org.tr/pipermail/linux-sohbet/2020-January/010979.html

Belki yine de daha az sert olan bir terim seçmek daha doğru olabilir.

--
www-tr-comm mailing list
address@hidden
https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]