www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türk


From: The FLOSS Information
Subject: Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türkçe Karşılık
Date: Thu, 9 Jan 2020 05:40:43 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.3.1

Merhaba,

Her ne kadar Vikipedide "sahipli yazılım" olarak belirtilmiş olsa da
(tartışma sayfasında da eleştirilmiş olduğu halde), GNU sayfalarında
uzun bir süredir "özel mülk yazılım" [1] olarak çevriliyor bu terim.
"Proprietary" terimi, İngilizce [2] ve Türkçe sözlüklerde [3] dikkat
edilirse özel bir mülkiyetten söz eder, sahiplilik ilişkisini mülkiyet
ilişkisi üzerinden tarifler.Stallman başka bir anlam yüklemek istese
bile çeviriy buradan oluşturmamız gerekiyor.

Bu nedenle "özel mülk yazılım" dışında yeni bir karşılık gerektiğini
düşünmüyorum.

İyi günler,
Emre

[1] https://www.gnu.org/philosophy/categories.tr.html
[2] https://www.dictionary.com/browse/proprietary
[3] https://tureng.com/en/turkish-english/proprietary

Bu sayfa için Türkçe karşılık eklenmesini istemiştim.

https://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html

Aslında "özel mülk yazılım" istenen bir terim değil. Israr edince kabul edebileceklerinden emin değilim. Belki "özgür olmayan yazılım" olabilir ama bence bu çok uzun.

Sanırım İngilizce olarak "authoritarian software" terimini beğendiler ama Türkçe karşılığı konusunda biraz düşünmek gerekebilir. Ben "otoriter yazılım" terimini Türkçe karşılık olarak düşünmüştüm ama başkası "dayatmacı yazılım" terimini önerdi. Bence "dayatmacı yazılım" terimi iyiydi ancak sanırım gücü pek yansıtmıyor. Bu yüzden "otoriter yazılım" teriminin kabul edilmesi bence daha doğru olur.

Ek olarak sert bulduğunuz terimleri bir kişi beğendi.

http://liste.linux.org.tr/pipermail/linux-sohbet/2020-January/010979.html

Belki yine de daha az sert olan bir terim seçmek daha doğru olabilir.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]