www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türk


From: The FLOSS Information
Subject: Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türkçe Karşılık
Date: Thu, 9 Jan 2020 16:37:43 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.3.1

Evet, İngilizcede terim "proprietary software" olarak geçiyor ancak istenilen anlam bu değil.

Richard Stallman:

Indeed, the English word "proprietary" is not a very good word for the
concept.  I am looking for a better one.

The Spanish word "privativo" (meaning, tending to deprive people) is
much better -- but I can't find a good way to express that in English.

Richard Stallman:

Based on your explanation of those four words, I think that none of
them is a good way to express the concept of nonfree software.  Partly
that is because "proprietary software" is also not a good way to
express that concept.  I adopted that expression in 1983 or 1984, when
I had not yet analyzed the concept clearly.

The right concept is, software that deprives the users of freedom,
software that subjugates them, software that gives someone else power
over them.

How do you suggest expressing that in Turkish?

Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer bu konuda anlaşamıyorsak her ne kadar uzun olsa da "özgür olmayan yazılım" teriminin seçilmesi bence daha doğru olur.

Richard Stallman "zorba yazılım" ile "köleleştirici yazılım" terimini sert buldu. Bu yüzden bence bu terimlere odaklanmamalıyız.

Terim yeterince eleştirel ise ve sahip olunmaması gereken güçten bahsediyorsa "otoriter yazılım" teriminin kabul edilmesi de bence doğru bir yöntemdir.

9.01.2020 09:59 tarihinde Oguz Albayrak yazdı:
Benim burada biraz kafam karıştı.
Neyin tercümesini yapıyoruz?
"Authoritarian software"in karşılığı "Otoriter yazılım"
"Propriety software"in karşılığı "Özel mülk yazılım"
Çeviri yapılırken yazının orijinaline saygı duymak gerekiyor. Farklı
anlamlara gelen kelimeler kullanırsak o kelimeyi kullanarak insanların
kavramları birbirinden doğru şekilde ayırması zorlaşır. Ama öncelikle neyi
çevirdiğimizden emin olmalıyız. Şu an maillerinize baktığımda üç konu
görüyorum. Biri "Authoritarian software" nasıl çevirilmeli(1),
biri "Propriety software" nasıl çevirilmeli(2), diğeri de
http://liste.linux.org.tr/pipermail/linux-sohbet/2020-January/010979.html da
geçen Richard Stallman 'zorbalık', 'köleleştirici' gibi kelimeler
kullanmalı mı(3). İlk ikisi için fikrim yukarıda, üçüncüsü bir tercüme
grubu olduğumuz için ilgi alanımız dışında kalıyor.

On Thu, Jan 9, 2020 at 2:41 AM The FLOSS Information <
address@hidden> wrote:

Merhaba,

Her ne kadar Vikipedide "sahipli yazılım" olarak belirtilmiş olsa da
(tartışma sayfasında da eleştirilmiş olduğu halde), GNU sayfalarında
uzun bir süredir "özel mülk yazılım" [1] olarak çevriliyor bu terim.
"Proprietary" terimi, İngilizce [2] ve Türkçe sözlüklerde [3] dikkat
edilirse özel bir mülkiyetten söz eder, sahiplilik ilişkisini mülkiyet
ilişkisi üzerinden tarifler.Stallman başka bir anlam yüklemek istese
bile çeviriy buradan oluşturmamız gerekiyor.

Bu nedenle "özel mülk yazılım" dışında yeni bir karşılık gerektiğini
düşünmüyorum.

İyi günler,
Emre

[1] https://www.gnu.org/philosophy/categories.tr.html
[2] https://www.dictionary.com/browse/proprietary
[3] https://tureng.com/en/turkish-english/proprietary

Bu sayfa için Türkçe karşılık eklenmesini istemiştim.

https://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html

Aslında "özel mülk yazılım" istenen bir terim değil. Israr edince kabul
edebileceklerinden emin değilim. Belki "özgür olmayan yazılım" olabilir
ama bence bu çok uzun.

Sanırım İngilizce olarak "authoritarian software" terimini beğendiler
ama Türkçe karşılığı konusunda biraz düşünmek gerekebilir. Ben "otoriter
yazılım" terimini Türkçe karşılık olarak düşünmüştüm ama başkası
"dayatmacı yazılım" terimini önerdi. Bence "dayatmacı yazılım" terimi
iyiydi ancak sanırım gücü pek yansıtmıyor. Bu yüzden "otoriter yazılım"
teriminin kabul edilmesi bence daha doğru olur.

Ek olarak sert bulduğunuz terimleri bir kişi beğendi.

http://liste.linux.org.tr/pipermail/linux-sohbet/2020-January/010979.html

Belki yine de daha az sert olan bir terim seçmek daha doğru olabilir.

--
www-tr-comm mailing list
address@hidden
https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm--
www-tr-comm mailing list
address@hidden
https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]