www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türk


From: The FLOSS Information
Subject: Re: [www-tr-comm] İngilizcedeki "proprietary software" Terimi İçin Türkçe Karşılık
Date: Thu, 9 Jan 2020 05:25:16 +0300
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.3.1

Merhaba,

"Dayatmacı yazılım" ifadesi bence maksadı ve manayı aşan bir ifade gibi duruyor. Türkçede 
bu tarz yazılımlar için daha yaygın olan olan kullanım şekli "sahipli yazılım" [*]dır. 
Yani sahibinin (siz olamadığınız için) başkası olduğu ve dolayısyla kısıtlı şekilde kullanma 
hakkına sahip olasınz da yazılım üzerinde esas söz hakkının başkasında olduğu yazılım türü.

"sahipli yazılım" ifadesinin ne kadar eleştirel olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum 
ancak bence "lisanslı yazılım" ifadesinden daha doğru bir algı oluşturmakta.

Ergin.

[*] https://www.wikiwand.com/tr/Sahipli_yaz%C4%B1l%C4%B1m

--
https://ergin.altintas.org
https://www.siberguc.com

Aslında amaç, terimin Türkçe karşılığının sayfaya eklenmesini sağlamak.

https://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html

Yorumunuz için teşekkür ederim. Sorun şu ki Richard Stallman sanırım "sahipli yazılım" terimini istemiyor. Bu yüzden eleştirel ve gücü çağrıştıran bir terim bulmalıyız.

Evet, ben geçmişte "sahipli yazılım" terimini kullandım. Görevli kişi de "özel mülk yazılım" terimini kullandı ama bu, terimin doğru olduğu anlamına gelmez.

Richard Stallman:

Indeed, the English word "proprietary" is not a very good word for the
concept. I am looking for a better one.

Çok sert terimler de kullanılabilir ama biz bunu istemiyoruz. Ben "otoriter yazılım" teriminin de olabileceğini düşünüyorum.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]